Zulüm Ve Zalim

IMG_5468[1]

İslâm’ın en önde durduğu hususlardan birisi, zulmü engellemektir. En çok, “Zulüm yapmayın!” diye zulmü yapmamayı tavsiye eder insana…

Zulüm de, insanın her türlü haksızlığıdır. Her türlü haksızlığa zulüm denir. (1)Zulüm iki çeşittir: Biri kişilerin kendi nefislerine zulümleridir ki, onların günahları, şirke sapmaları, Allah’ın emirlerine itaatten çıkmaları birbirlerine zulmetmeleridir. Diğeri de, idarecilerin zulmüdür ki, halkının haklarını onların razı olmayacağı yerlere harcamak, onları sıkıntı içinde yaşatmak ve düşmanların istilasına elverişli hale getirmek şeklinde tezâhür eder. Bundan dolayı asla zulmedenlerin yanında olunmamalıdır. ( En’am suresi ayet 45-47 )

İşte kazanmakta oldukları günahlar yüzünden zalimlerin bir kısmını, diğerlerinin başına diker, peşine takarız o da onu felakete götürür.

Bu ayet zalimler için bir açık tehdittir. Gerek günahlarla nefsine, gerek yönetimde, gerek ticaretinde insanlara zulmedenler; yani zulmün her türlüsü bu ayetin içine girmektedir. Zalimler de kurtulacak değillerdir.( En’am suresi ayet 129 )

Her kim bir zalime, zalim olduğunu bildiği halde yardım ederse muhakkak İslam’dan çıkar. Zulüm adaletin zıddıdır. Her yerde her zaman ve her işte tatbiki emrolunan adalete karşı her iş zulümdür.

Bir hadis-i kudsi’de “Ey kullarım, ben zulmü nefsime haram kıldım ve bu zulmü de aranızda haram kıldım, birbirinize zulüm etmeyin.” Bu günkü felaketlerin çoğu da hep zalimlere yardım etmekten doğmaktadır. Allah’ın mescitlerinde ismini anıp zikretmekten ve orada ibadet etmekten men eden ve harap olmaları yolunda çalışanlardan daha zalim kim vardır? ( Bakara suresi ayet 114 )

Zulmün en fenası Allah Teâlâ’nın bilinmesini sağlayacak, dinini, imanını, ahlâkını öğreneceği ilim kaynaklarını kapatıp susturmak, istikbalin evlatlarının dinsiz bırakılmasına Allah Teâlâ’ya ibadet etmekten mahrum kalmalarına sebep olur. Bunlardan başka helâl, haram bilmedikleri gibi, sevabı ve günahı da bilmeyeceklerinden kendilerinden her fenalık beklenebilir.

Rabbimizin ayetleriyle kendisine nasihat edilip sonra da onlardan yüz çeviren yani nasihat dinlemeyen ve daha önce yaptığı günahları unutan kimseden daha zalim kim olabilir?

Yine sure-i Kehf’de buyrulmuştur ki, Rabbimize iftira büyük bir zulümdür. Bu yüzden kızı var, oğlu var, Allah baba vesaire gibi sözlerden şiddetle sakınmak gerekir. Zulüm, aydınlıktan çıkıp karanlığa düşmek, aydınlığın Arapça adı Nur olup, karanlığın ve zulmetin mukabilidir.

İslam Nurun alâ Nurdur. Küfür ve şirk zulmet üzere zulmettir. Zalimin zulmü varsa mazlumunda Allah’ı var. Mutlaka cezasını çekecektir.

Zulüm keyfi hareket ile hukuki sınırları göz ardı edip başkasının malına, şahsiyetine, canına kast etme, cezayı gerektirecek bir suç olmaksızın güçsüzlere kötülük ve eziyet etmektir. Hz. Âdem’in çocuklarından KABİL ile başlayan zulüm, tarih boyunca insanların bulunduğu yerde görülmüştür. Zulmet, ilahi Nurdan uzak yaşamak, iç dünyanın kararmasına yol açar ki bu da zaman zaman zulüm yapmakla kendini gösterir. Hak ve hukuk sınırlarını çiğneyerek insana ve diğer canlılara saldıran zalim, mazluma zulmederken, aynı zamanda Hakka karşı gelmektedir. Kur’an-ı Kerim’de yüce Allah’ın zalimler için yaptığı ikazlar vardır. Bunlardan bir tanesi; “ Zalimlerin yaptığından Allah’ın habersiz olduğunu sanma. O sadece onların yaptıklarının cezasını gözlerin dehşetten donup kalacağı

güne erteliyor.” ( İbrahim, 13/ 24)

Abdullah bin Abbas’tan ( Hadis-i kudsi)” Canlı insan resimlerini veya heykellerini yapanlarda zalimlerin arasına sokulmuş, bunlardan daha zalim kim vardır ki, benim yaptığım canlı mahlûk gibi mahlûk yapmaya kalkarlar, şayet öyle hünerleri varsa bir zerre halk etsinler de görelim.” Bir diğer hadiste de “Müslim kardeşi tahkir, o kişiye şer olarak kâfidir. Her Müslümanın her Müslümana kanı, malı, ırzı haramdır.”

Allah Teâlâ hepimize hidayetler nasip edip zulümden ve zalimlere alet olmaktan muhafaza buyursun. Âmin

(1)-Prof. Dr. M. Es’ad Coşan

Ayşe Rabia