Veciz Sözler | Kadın ve Aile

Veciz Sözler

DSC_0078

“Sevgi;   itaatle kucaklaşıp, muhalefetten uzak kalmaktır.”

“Bir âlim zata güzel huydan sorulunca şöyle dedi: “Güzel huylunun en aşağı hali; başkalarının yükünü çekmek, kötülüğe karşılık vermemek, yapılan kötülüğü affedip onu bağışlamaktır.”

“Öyle biriyle dostluk et ki, sana gereken her şey onun yanında bulunsun.”

Şu insan topluluğu içinde hangi zümre ile sohbet edelim?  diye  soranlara dedi ki:
“Ariflerle. Çünkü onlar; hiçbir şeyi  ( ve yaptıkları iyiliği ) çok saymazlar, senden doğan her ( kötü ) fiile bir yorum getirirler, mutlaka seni her koşulda mazur görürler.”

“Civanmertlik; halkın yükünü çekip, elde avuçta bulunanı (onlar için )severek harcamandır.”

“Gökyüzü nasıl yıldızlarla pırıl pırılsa yeryüzü de abidlerde pırıl pırıldır.”

“Gönlünde alçakgönüllülüğün bulunmasını isteyen bir kimse, salihlerin sohbetinde bulunmalı ve onlara hizmetten ayrılmamalıdır.”

Cüneyd-i Bağdadi , “Tüm çirkin şeyler içinde sufiye en yakışmayan şey nedir? sorusuna: “Cimrilik ” diye  cevap vermiştir.

“Hak için yapılan her şey; ihlas, halk için yapılan her şey; riyadır.”

“Cömertliğin en makbulü ihtiyaca en uygun düşenidir.”

“Bedenlerin parlaklığı hizmetle, ruhların parlaklığı ise istikametledir.”

(Feridüddin ATTAR , Tezkiret’ül Evliya )