Tasarruflu Isınma

Akılcı bir tüketimle doğalgaz çok daha ucuz ve ekonomik kullanılabiliyor. Dünya üzerinde birincil enerji kaynaklarının hızla tükenmesi üzerine gelişmiş ülkeler başta olmak üzere, tüm ülkelerin enerji ihtiyaçlarını kontrol altına alma ve enerjiyi etkin kullanma yöntemleri geliştirdi.

Konutlarda kullanılan enerjinin büyük bir kısmı ısıtma ve soğutma amaçlı olarak tüketilmektedir. Türkiye’de tüm enerji kullanım alanlarında olduğu gibi bina ısıtmasında da enerji verimi, batı ülkelerinden yaklaşık 2 kat daha düşüktür.

Binaların pencerelerinden yüzde 10-25, tavanlarından yüzde 25, döşemelerinden yüzde 10, dolgu duvarlarından yüzde 15-25, ısı köprülerinden ise yüzde 20-50 ısı kayıpları söz konusudur. Isı yalıtımları hem ekolojik hem de ekonomik açıdan yararlı ve çok kısa sürede geri kazanılan yatırımdır. İyi bir yalıtımla yapı maliyetinin küçük bir kısmını oluşturan yalıtım giderleri, kendini çok kısa sürede amorti edebilir.

Tasarruf için neler yapılmalı?
“Isı yalıtımı, cihaz seçimi, tam yanmanın sağlanması, belirli periyotlarla kontrol gibi alınacak önlemler, doğal gaz faturalarında yüzde 30 oranında iyileşme sağlar” diye konuşarak, doğal gaz kullanımında enerji tasarrufu sağlayacak unsurları şöyle sıraladı:

• Bir uzman kişinin bilgisine başvurularak duvarlar yalıtılmalıdır. Bu işlem için yapılacak giderler, 2-5 yıl arasında kendini amorti edebilir.
• Isınmayı sağlayan ısıtıcıların belirli periyotlarla ayarlarının yetkili servisince kontrollerinin yapılması gereklidir.
• Uygun bir yalıtım malzemesi ile çatı en az 100 milimetre kalınlıkta yalıtılmalıdır.
• Pencerede çift cam ya da çift pencere kullanılmalıdır.
• Radyatörlerin önüne ve üstüne eşya, mobilya, mermer konmamalıdır.
• Perdelerin radyatörlerin önünü ve üstünü kapatmamasına dikkat edilmelidir.
• Pencerelerin ve dışa açılan kapıların kenarları uygun bir plastik sünger malzeme ya da kağıt bantlarla kapatılmalıdır. Giderleri hemen o kış geri alınabilir.
• Oturma odaları için 22 derece, yatak odaları için ise 20 derece sıcaklık önerilir. Ancak busıcaklıklar 1 derece düşürülerek toplam yakıt tüketiminde yüzde 7 tasarruf sağlanabilir. 1 derecelik azalmayı sağlamak için termostatlardan yararlanılabilir.
• Kullanılmayan oda, antre ve merdiven radyatörleri ile banyo yapılmayan günler banyo radyatörleri kısılmalıdır.
•Bir oda termostadını,en çok kullandığınız yada yattığınız odaya bağlatırsanız,sıcaklığı sabit tutarak daha ılımlı havalarda,kombinizi gereksiz yere yakmamış olursunuz.
sık kullandığınız odaya bağlatırsanız,uzun oturuşlarda,örneğin ailece televizyon seyrederken oda kapısını kapalı tutarsanız ,faydalı olacaktır.
• Odalarda bulunan eşyalar dış duvardan uzak tutulmalıdır.
• Kombiler sürekli açıp kapatılmamalı, bunun yerine düşük ayarda sürekli çalışır vaziyette bırakılmalı. Diyelim belli bir konfor ortamına ulaştık evin içerisinde, 60 dereceye ulaştık. Kombiyi kapattığımız zaman tekrar 60 dereceye ulaşmamız için daha fazla yakıt sarfiyatı gerekmekte. Bundan dolayı da belli oranlarda kapatmadan kullanırsak, düşük seviyelerde, o zaman daha iyi olacaktır.

Doğal gazın güvenli, verimli ve tasarruflu bir şekilde kullanılması için gerekli olan cihaz seçimi, projelendirme, uygulama ve gerekli denetimler hassas bir şekilde yapılmalıdır. Enerjinin etkin kullanılmasında ısı yalıtımı son derece önemlidir. Bina yalıtımı yapılırken, ısı kaybına müsait geniş yüzeylerin yanı sıra, muhtemel ısı köprülerine de gereken önem verilmelidir.

http://www.evdose.com/tur/faydali/fay0229.html
http://arsiv.ntvmsnbc.com/news/185349.asp
http://www.rehberim.net/forum/tamir-bakim-onarim-472/87821-kombi-bakimi-ve-tasarruf-yontemleri.html