Takva

Allah (z.c.hz.) sizin cisminize bakmadığı gibi, soyunuza, mal ve mülkünüze de bakmaz. Kimde ki salih kalb bulunur, ona muhabbet eder ve salih nazarla bakar. Siz Ademoğulları, hanginiz daha muttaki olursanız bana daha sevgiliniz o olur. (Takva da ilim, irfan ve akla göre olur.)
Hz. Ebû Malik el Eş’ari (r.a.)