Siyer Testi

Bu Test 20 Sorudan oluşmaktadır, Zamanınız 20 dakikadır başarılar.
1. Peygamberimizin [s.a.v.] iki kızı ile evlendiğinden dolayı ‘Zinnureyn’ lakabını alan sahabi kimdir ?

Hz. Ebubekir (r.a)
Hz. Ömer (r.a)
Hz. Osman (r.a)
Hz. Ali (r.a)

2. Hendek Savaşında, hendek kazılarak savunma savaşı yapılması fikri hangi sahabiye aittir?

Bilal-i Habeşi
Sa’d b. Ebi Vakkas
Selman-ı Farisi
Hz. Ömer

3. Peygamber Efendimiz, Medineye hicret ettiğinde evinde 7 ay misafir olarak kaldığı ve kabrinin şu anda İstanbul da bulunduğu sahabi kimdir?

Ebu Eyyüb el-Ensari
Selman-ı Farisi
Esed b. Zürare
Mus’ab b. Umeyr

4. Peygamber Efendimiz (S.A.V)’ in son savaşı hangisidir ?

Hayber’in Fethi
Mekke’nin Fethi
Yemame Savaşı
Tebük Savaşı

5. Peygamber Efendimiz’in Hz. Mariye’den dünyaya gelen çocuğunun ismi nedir?

Kasım
Abdullah
Ümmü Gülsüm
İbrahim

6. Peygamber Efendimizin soyu hangi evladı ile devam etmiştir?

Kasım
Zeynep
Rukiye
Fatıma

7. İlk Cuma Namazı nerede kılındı?

Ranuna Vadisi
Mescid-i Nebevi
Mescid-i Aksa
Kabe-i Muazzama

8. Vefat haberi duyulunca, bizzat Peygamberimiz tarafından kendisine İlk gıyabi cenaze namazı kıdırılan şahıs kimdir?

Zübeyr b. Avvam
Ammar b. Yasira
Abdurrahman b. Avf
Necaşi

9. Aşağıdakilerden hangisi Tebük Savaşına katılmadıkları için haklarında Ayet inen üç Sahabiden biri değildir?

Ka’b b. Malik
Mürare b. Rebi
Hilal b. Ümeyye
Üseyd b. Hudayr

10. Peygamberimizden en cok hadis rivayet eden ve suffa ashabından olan erkek sahabi kimdir?

Ebu Hureyre
Enes b. Malik
Ebu Ubeyde b. el-Cerrah
Abdullah b. Mes’ud

11. Peygamber Efendimizin öz amcası olduğu halde O’na en çok işkence edenlerden olan, kendisi ve karısı hakkında ayet inerek lanetlenen şahıs kimdir?

Ebu Süfyan
Ebu Cehil
Ebu Leheb
Abbas

12. Aşağıdakilerden hangisi Rasulullah’ın vefatından sonra ortaya çıkan ve Hz. Ebubekir tarafından bertaraf edilen yalancı peygamberlerden biri değildir?

Abdullah b. Übey b. Selül
Müseylimetül Kezzab
Esved el-Ensi
Tuleyha b. Huveylid

13. Aşağıdaki savaşlardan hangisi Peygamber Efendimiz zamanında olmamıştır?

Bedir
Kadisiye
Tebük
Hayber

14. Mekkeli müşriklere meydan okuyup Kur’ân-ı Kerimi ilk kez açıkça okuyan sahabi kimdir ?

Hz. Ömer (r.a.)
Zübeyr b. Avvam (r.a.)
Abdullah bin Mesud (r.a.)
Hz. Hamza (r.a.)

15. Hz.Bilal’e, dininden döndürmek için kızgın taşla işkence eden ve Bedir Savaşında Hz.Bilal tarafından öldürülen islam düşmanı kimdir?

Ümeyye b. Halef
As b. Vail
Velid b. Mugire
Ebu Leheb

16. Peygamberimize 3 gün süt annelik yapan kadın kimdir?

Amine Hatun
Ümmü Eymen
Ümmü Haram
Süveybe Hatun

17. Hz. Muhammed’in soyu hangi peygambere dayanmaktadır?

Hz.İbrahim
Hz. Yakub
Hz. İsa
Hz. Davud

18. Rasulullahı [s.a.v.] hicret sırasında yakalamak isterken atı çöle batan kimdir ?

Ebu Cehil
Süraka
Necaşi
Abdullah b. Ubey b. Selul

19. Peygamber Efendimizin kabrinin yanında hangi iki sahabinin kabri bulunmaktadır?

Hz.Ali – Hz.Ebu Bekir
Hz.Ebu Bekir – Hz. Ömer
Hz.Ömer – Hz.Osman
Hz.Osman – Hz.Ali
 

20. Peygamberimiz annesi ile birlikte babasının kabrini ziyarete gittiğinde yanlarında kim vardı?

Hz. Halime
Ebu Talip
Ümmü Eymen
Abdülmuttalip

CEVAPLAR

1) Hz. Osman (r.a)
2) Selman-ı Farisi
3) Ebu Eyyüb el-Ensari
4) Tebük Savaşı
5) İbrahim
6) Fatıma
7) Ranuna Vadisi
8) Necaşi
9) Üseyd b. Hudayr
10) Ebu Hureyre
11) Ebu Leheb
12) Abdullah b. Übey b. Selül
13) Kadisiye
14) Abdullah bin Mesud (r.a.)
15) Ümeyye b. Halef
16) Süveybe Hatun
17) Hz. İbrahim
18) Süraka
19) Hz.Ebu Bekir – Hz. Ömer
20) Ümmü Eymen