Reyyan Cennetine Ramazan Köprüsü | Kadın ve Aile

Reyyan Cennetine Ramazan Köprüsü

downloadfile

Bismihi Subhan…

Oruçlunun iftar açarken hissettiği neşe ve huzur duygusudur Reyyan Cenneti’nin manzarası. Kim bilir ne suretle çıkar karşımıza ebedi ikametgahta… O günleri görme ümidiyle bismillah…

Rahmet olunmanın neredeyse ete kemiğe bürünmüş halidir Ramazan. Allah-u Zü’l-Celal hazretlerinin  Kur’an’da  defalarca zikrettiği, Peygamber Efendimizin sözlerinde, yaşantısında özel bir yere sahip olmuş yıl içindeki en özel zaman aralığıdır Ramazan…

Kim bağışlanma dilerse bağışlanır. Kim dünyalık isterse, verilir. Kim cenneti talep ederse cennet ehli halleri giydirilir. Ramazan’ın rahmet ayı olduğunu, her gece Kelb Kabilesi’nin koyunlarının kılları sayısınca kişinin affedileceğini Allah-u Teâla, Rasûlullah’ın sözleriyle va’d etmiştir. Öyle ki bütün bunlara rağmen, Ramazan Bayramına ulaştığında hâlâ bağışlanmamış yani, bağışlanacak bir amel işlememiş kişiler için “burnu yere sürtülsün” duasında bulunmuştur Rasûlullah (sav).

“Recep Allah’ın ayıdır. Şaban benim ayımdır. Ramazan ümmetimin ayıdır.” hadis-i şerifinin bize anlattığı birçok hikmet var muhakkak. Bunlardan biri de şu olsa gerek; kul kendisi için tahsis edilmiş olan Ramazan’a hazırlık yapmak isterse takip edeceği yöntem kendisine tarif edilmiştir. Recep Ayında kul Rabbini bilecek. Onu (c.c.) öğrenecek. Allah-u Teâla’nın güzel isimlerini öğrenecek. Onları hayatına tatbik etmeye çalışacak. O’nun mükemmel yaratmasını ve hikmetlerini görebilmek için tefekkür edecek. Kendi acziyetinin farkında olmayı öğrenecek. Böylece kul olmanın kuvvetini, kıymetini fark edecek. Bu o kulun Cenneti kazandıracak haller edinmesine vesile olacak. Böylece bu yeni makamda Rasulullah’ı sevecek. İşte Şaban Ayında tanıyacak peygamberini… O’nun ayında, O’nu öğrenecek. Öğrendikçe hayranlığı artacak. O’na salat-u selam okuyacak. Manevi dereceleri bu salavatlarla yükselecek. Kalbi yumuşayacak. Gönül hanesini mamur edecek. Ondan sonra da rahmet ayı Ramazan geldiğinde, Rabbini bilen, peygamberini seven ve yolundan giden, yaşamını ve ölümünü Mevla’sının rahmet nazarına müştak olarak geçiren bir kul olacak. Ramazan onun ayı olacak. Kurtuluşu olacak. Reyyan Cenneti olacak.

Bizler bu merhalelerden geçmekle kurtuluş müjdesini almış nasipli Müslümanlarız. Bunu fark eden her akıl sahibi, günahı ne kadar çok olsa ümidini kesmez rahmet-i ilahiden. O’na (c.c.) yönelir ve yükselir. Bilir ki günahı ne kadar çok olursa olsun Rabbi Rahiminin merhameti daha büyüktür.

Ramazan kapımızda. Yılın bir ayı bizde kalmak üzere gelmiş bir muhacir gibi. Hüzünlü, bereketli. Ona bir misafire nasıl hürmet ediyorsak, öyle hürmet edelim. Zaten hesap edecek olsak ömrümüzde kaç defa ağırlıyoruz ki bu misafiri…

Allah’ım, bizleri bu ahir zamanda, kıymetli kişilerin, kıymetli zamanların, rızana ulaştıracak kıymetli amellerin değerini bilen, kadirşinas Müslümanlardan eyle. Hallerimizi cennete, oruçlarımızı “Reyyan” a vesile eyle.  Âmin.

Melahat Güngör