Oldu Hakkında Senin Nazil

jnok

Oldu hakkında senin nazil çü.  Taha vü Ya-sin
Hak-i rûb u âstânun şeh-per-i Rûhu’l- Emin

Hüsnün idrakinde âciz Çeşme- i erbab- ı nazar
Kasır olmuştur  kemâlâtından  akl-i hürde – bîn

Okudun levh- i ezelde her ne kim menkûş idi
Oldu zahir sana ilm-i evvelîn u ahîrîn

Rüz-ı mahşerde nîda cennetten ire ümmete
“Hazihi  cennâtü  adnin fedhulûhâ hâlidîn ”

Evvel ahir bu Muhibbî senden umar mağfiret
İki âlemde çü sensin  “rahmet-en li’l -alemin ”


Muhibbî ( Kanunî Sultan Süleyman)