Nurlu Bereketli Ramazan Ayı

2011.ramazan.ayi_

Donandı her yer kandiller ile
Doldu camiler müminler ile
Zikr-ü tesbihler saf diller ile
Sana eylerler Efendim şehr-i Ramazan
Hoş safa geldin Efendim şehr-i Ramazan..

Elhamdülillah bir Ramazanı şerif ayına daha kavuştuk. Rahmet ve mağfiret ayı olan Ramazan kameri ayların dokuzuncusu ve Müslümanların oruç tutmakla mükellef oldukları, dinimizce mübarek kabul edilen bir aydır.  Bu mübarek aya Ramazan denmesinin hikmetleri şöyle ifade edilmiştir:

1.Yaz sonunda yağıp yeryüzünü tozdan temizleyen yağmur manasında “Ramda” kelimesinden alınmıştır. Bu yağmur yeryüzünü temizlediği gibi, Ramazan ayı da müminlerin günahlarını temizler.

2-Güneşin şiddetli hararetinden, taşların yanıp kızması manasında olan “Ramad” kelimesinden alınmıştır. Böyle kızgın taşlarda yürüyen kimsenin ayakları yanar, zahmet çeker. Bunun gibi oruç tutan kimse de açlık ve susuzluğa dayanır, zahmet çeker. Kızgın yer, orda yürüyenin ayaklarını yaktığı gibi, Ramazan ayı da oruç tutan müminlerin günahlarını yakar yok eder.

Ramazan ayına “on bir ayın sultanı “ denmiştir. Şöyle özellikleri vardır: Kuran-ı Kerim’de açıkça adı geçen tek aydır.

Ramazana kıymet kazandıran en mühim sebeplerden biri, bu ayda insanlığın iki dünyada da saadetini temin edecek Kuran-ı Kerim’in inzal edilmiş olmasıdır.

Allah Teâlâ Hz.leri:”Ramazan ayı öyle bir aydır ki, insanlara doğru yolu gösteren, hidayeti ve hakkı batıldan ayıran kuran bu ayda indirildi”(2/185) buyurmuştur. Ramazan ayı Kuran’ın insanlığa inzal olması hadisesini hatırlattığı için, Kuran-ı Kerim’le irtibatların da derece ve kuvvetini ölçmek noktasında önemli bir zamandır. Kuran’dan uzaklaşan insan kendi özünü fıtratını tahrip eder. Ramazan ayı da kullanım kılavuzu ile insanı yeniden buluşturma zamanıdır.

Ramazan Kuran ayıdır. Kuransız Ramazan geçmemelidir. Kurana irtibat oranında, Allah’a yaklaşma hâsıl olacaktır.

Bin aydan hayırlı olduğu Kuran’la bildirilen Kadir gecesi de Ramazan ayı içerisindedir.

Oruç gibi çok kıymetli bir ibadet de bu ay içinde tutulmaktadır. Nefsi en güzel terbiye eden ibadetlerden biridir.

Fıtır sadakası, teravih namazı gibi bu aya mahsus ibadetler de bu ayın özelliklerindendir.

Müslümanlar Ramazan’daki kadar başka hiçbir ayda, bu kadar haşmetli, bu kadar heybetli, bu kadar nurani ve mübarek gözükmüyorlar. Tam bir nurani disiplin içinde, zaferden zafere koşan bir ordu gibi bir güzellik ve istikamet sergiliyorlar bu ayın bereketi ile…

Müminler, Ramazan’da Cenabı Hakkın azametli Rububiyetine karşı, umumi bir ubudiyetle karşılık verip adeta resmi geçit yapıyorlar. Ramazan bir nevi tatbikat zamanı, nurlu disiplin ayı, işte Ramazan Müslümanlara böyle harikulade bir kuvvet ve kudreti ile muhteşem bir izzet ve şeref kazandırıyor.

Peygamber (sav) efendimiz: ”Ramazan ayı gelince cennetin kapıları açılır, cehennemin kapıları kapatılır ve şeytanlara köstek vurulur.” Buyuruyor.

İbni Abbas’ın rivayet ettiğine göre bir hadisi şerifte :”Şüphesiz ki cennet bir yıl boyunca Ramazan ayı için süslenir. Ramazanın ilk gecesi olunca “müsire” denilen bir rüzgar eser arşın altından… Cennet ağaçlarının yaprakları ve kapılarının halkaları şiddetle sallanır, bundan dolayı tatlı bir ses işitilir ki, dinleyenler bundan daha güzelini hiç işitmemişlerdir. Bunun üzerine cennet hurileri meydana çıkar, cennetin en yüksek yerinde dururlar ve şöyle seslenirler:- Ey cennet bekçisi! Bu gece nedir?

Cennet bekçisi Rıdvan cevap verir:- Bu gece Ramazan ayının ilk gecesidir. Muhammed ümmetinden oruç tutanlar için cennet kapıları açıldı der.

Sonra Allah Azze ve Celle Ramazan ayının her gecesinde münadiye üç defa şöyle seslenmesini emreder:- Bir şey isteyen yok mu? İstediğini vereyim. Hiç tövbe eden yok mu? Tövbesini kabul edeyim (tergib ve terhib)

Ramazan ayı çok kıymetli bir zaman dilimidir. Bir hadis-i şerifte:”Ümmetim Ramazan ayına hürmet ettiği müddetçe, Allah’ın yardımından mahrum olmazlar” Yine “İnsanlar Ramazanın ne olduğunu bilselerdi, ümmetim bütün senenin Ramazan olmasını temenni ederlerdi” buyruluyor. Ramazan ayına tazim nasıl olmalı? Tabii ki takva sahibi olmakla, şeriatin bütün emirlerine riayet etmekle beraber, Ramazan orucunu da sırf Allah rızası için tutmakla mümkün olur. Bu günler geceler bir daha elde edilebilir mi, edilemez mi buna çok önem vermemiz gerekiyor. Kalbimizin uyanması, gözümüzün yaşarması lazım, hani aşk ağlatır dert söyletir derler ya, herhalde vuslat isteyenlerin de gözyaşı dökmesi gerek…

Nezahat Külekçi
   

Kaynaklar:

M.Hamdi Yazır:HakDini Kuran dili
Şahver Çelkoğlu İslamda İbadetler
Arapça Türkçe sözlük