Mest ü hayrânım, zâr u giryânım

Mest ü hayrânım, zâr u giryânım
Her dem lisânım Hû dimek ister

Pendimi tut gel, bir ere vir el
Ölmezden evvel Hû dimek ister

Gezme yabanda, bul Hakkı sende
Olmağa bende Hû dimek ister

Gayriyi koyan, kalbini yuyan
Aşıkım diyen Hû dimek ister

İrfân isteyen, ihsân isteyen
Cânân isteyen Hû dimek ister

İns cin melekler, yirler felekler
Suda semekler Hû dimek ister

Gözümden yaşlar, akmağa başlar
Cümle kurt kuşlar Hû dimek ister

Gice ol kâ’im, gündüzin sâ’im
Ehl-i Hak dâ’im Hû dimek ister

Oda yak cânı, iste cânânı
İsteyen anı Hû dimek ister

Terk it sivâyı, olma hevâî
Seven Hudâyı Hû dimek ister

Ol nefse mâlik, olmagıl hâlik
Sıdk-ıla sâlik Hû dimek ister

Anın ışkıyla, Leyl ü nehârâ
Sâ’at dakîka Hû dimek ister

Hû ism-i a’zam, Hû Hû di hocam
Kuddûsî her dem Hû dimek ister