Merhaba Ey Sırr

Merhaba ey sırr-ı Furkan merhaba
Merhaba ey derde dermen merhaba,

Ey gönüller derdinin dermanı sen
Ey yaratılmışların sultanı sen

Çünkü nurun Ruşen etti âlemi
Gül cemalin Gülşen etti âlemi.

Ya Habiballah bize imdad kıl
Son nefeste lutfun ile şad kıl.

SÜLEYMAN ÇELEBİ