Manevi Savaşın Kılıçsız Fethi

Kabe’nin feryadı duyulur mümin sinelerde
Çağırır onları gizliden gizliye:
“Bu putlar, göğsümü daraltmakta,
Sinemi sıkmakta.
Gel ey Kutlu Sevgili!
Gel ey gönüllerin sultanı!
Seçkin ashabınla gel!
Mahzun kaldım,
Boğulmaktayım şirk denizinde.
Gel, kurtar mukaddes evi putlardan.
Gel…
Eşi benzeri olmayan için hazırla kutsal mağbedi!”

Mekke, İslam’a hasret,
İslam Mekke’ye…
“Davranın, gidiyoruz!” dese peygamber
Mekke’ye doğru
Rüzgara kapılıp uçacak sanki ashab!

Hudeybiye…
Zarar görünüşlü kâr…
Suretin gölgelediği gün ışığı…
Gönüllerin fethine açılan kapı…

Ardından bir yıl sonra Umretü’l-kaza!..
Birbirini izliyor manevi zaferler,
Gittikçe İslam’a ısınıyor gönüller.

Ve müşrikler…
Yaptıkları anlaşmayı
Yine kendileri bozan müşrikler…
Hatalarını anlayıp eman dileyen müşrikler…
Gönüllerinde İslam kıvılcımlarıyla
Şirkten uzaklaşan müşrikler…

Ve bir hazırlık müslümanlarda!..
Bilinmez bir hazırlık…

Müşrikler telaşta, Kabe emin!..
Müşrikler korkuda, Kabe mutmain!..
Hasret doruklarda, kavuşmak müjde!
İşte, son demleri hasretin.
Bölük bölük İslam ordusu
Şimdi Mekke’ye inen tepelerde.
On bin ateş birden yanıyor,
Işıl ışıl bu gece…
Zafer coşkusu var mümin yüreklerde.

Bir müşrik, müslüman oluyor bu gece.
Şehadet tomurcukları dilinde
İslam’la yoğruluyor Ebu Süfyan’ın gönlü.
Yeniden hayat buluyor sahabe kimliğinde.

Güneşle birlikte doğuyor zafer.
Mekke’ye iniyor İslam ordusu.
Gönüllerde yücelirken İslam
Dalga dalga iniyor Mekke’ye.

Tutamıyor kendini Ebu Süfyan,
Hayretler içinde yükseltiyor sesini:
“Ne büyük saltanata ermiş, kardeşinin oğlu!”
Hz. Abbas cevap veriyor:
“Anlamadın mı hala?
Saltanat değil, nübüvvettir bu!”

Vuslat vakti sevda kokuyor Mekke.
Bir ses duyuluyor sokaklarında:
“Kapılarını kapatanlara eman!
Ebu Süfyan’ın eine sığınanlara,
Kabe’ye sığınanlara eman!”
Hasret ordusu bu ordu,
Rahman’ın gül kokulu ordusu.
Savaştan eser yok yüreklerinde…
“Silahlarını bırakanlar emniyette!”

Şimdi sıra, en azılı müşriklerde.
Teslim oluyor hepsi bir bir.
İslam’a teslim oluyor.
Batıldan arınıyor kalpler
Artık, hakka teslim oluyor.

Derken…
Hz. Bilal’in sesi Kabe duvarlarında…
Ezan okuyor içinde biriken aşkla.
Şehadete hasret kalan Mekke
Huzuru hissediyor şimdi ruhunda.

Kabe vuslatın coşkusunda
Putlar yüzüstü layıkına kavuştu!
Bir ayet Rasulün dudaklarında:
“Hak geldi, batıl zayil oldu!” (İsra-81)

Zehra AKIN

mekkenin fethi