Mağfiret Ayına Ulaşmak | Kadın ve Aile

Mağfiret Ayına Ulaşmak

unnamed

Yüceler yücesi Rabbimizin bize en güzel, en harika, en muhteşem Lütfu ve Keremi, hediyesi olan İslâm dininin bize, orucu içinde farz kıldığı 11 ayın sultanı Ramazana kavuşacağımız için sonsuz hamd-u senalar olsun. Rabbimizin sevgili ve bahtiyar bir kulu olabilmeye çalışmak için nefsimizle cihat etmek lâzımdır. İnsanın kendi kendini ıslah etmesi çok zordur. Onun için tek başına onun hakkından gelmesi herkese müyesser olmaz. Herhalde bu konuda bir mürşide, üstaza, bir mürebbiye şiddetle ihtiyaç vardır. Onun göstereceği yoldan gitmek şartı ile belki nefsine hâkim olabilirsin, ama yine ipin ucunu bırakmaya gelmez. Derhal eski âdetine dönüverir, meselâ bir insanın sinirini ve öfkesini yenmek en büyük kuvvet, en büyük hünerdir. Kuvvetten murat, Allah’ı bilen iman kuvvetidir, hüner de ilimdir. Bu ilim Kur’an ve hadis ilmidir. İmanı zayıf, Kur’an ve Hadis ilminden nasibi olmayan zavallı kişinin, kendini nefsinin esiri ve kölesi olmaktan kurtarması mümkün değildir. Bu ilimlerin de halisane olması gerekir. Zira dünya menfaatleri yapılan tahsillerin, ilimlerin faydası hep dünyada kalır. Ne ahlâkın tekâmülüne ne de imanın kuvvetine faydası vardır.

Ramazan deyince akla ilk gelen oruçtur. İşte Ramazan ayıda öyle mübarek bir aydır ki, takvâyı öğrenme ayıdır. Oruç takvâ içindir, gece ve gündüz güzel bir çalışma içinde neyi öğrenmeye yönelik oluyor bu ibadetler, bu emirler? İnsanın takvâyı öğrenmesine yönelik oluyor. Oruç hem vücudun hem de ruhun dirilişidir. Mü’minler oruç sayesinde ruhlarını meşakkatlere, zorluklara ve sabra alıştırırlar. Fert, aile, ümmet, siyasi, askeri, psikolojik bir eğitim ve terbiye atmosferi içinde kendini yeniler ve İslam hayatın her alanında canlılığını böylece devam ettirir. Oruç ruhun gıdasıdır, gönüllerin açılmasına sebep olur. Diğer ibadetler ise oruca yardımcı ve nefsi kahretmeye başlıca yardımcılardır. Oruç ruhu besler, seni melekût âlemine ulaştırır ve böylece Hakk’ın gizli lütuflarına mazhar kılar. Namaz dinin direği, oruç ruhun direği ve gıdası, zekât cemiyetin direğidir. Ceset, bu âlemin mahsulü, ruh da mânâ âleminin mahsulüdür. Ruhsuz cesedin hiç bir şeye yaramadığını bilmeyen yoktur. Ramazan’ı şerifte özürsüz bir gün oruç yiyen kişi, sonra ömrü boyunca oruç tutsa, o günkü orucun sevabını asla alamaz. Sıhhate en çok faydası olan şey oruçtur. Birçok hastalık yoktan sebeplerle meydana gelmektedir. Hâlbuki Ramazan-ı şeriften başka haftanın pazartesi, perşembe, arabi ayların 13-14-15 inci günlerini, Recep ve Şaban ayında da oruç tutmak Ramazan’dan sonraki Şevval ayında 6 gün orucu, kurban bayramından önce tutulan Zilhicce’nin 10 gün orucu, Muharrem ayının ilk 10 günü orucu velhasıl bütün oruçlar hem dünya hem de ahiret için oldukça faydalıdır. Hâlbuki açlıkla mücadele sıddıkların hâli, yemeğe hırs ise; sıfat-ı hayvaniye alâmetidir. Aşırı yemenin sebep olduğu kalp kasveti kişiyi müşâhede-i Hak’tan mahrum kılar. Bu ceza yetmez mi dersiniz? En mühim ömrün boşa gitmesi kadar günah ve gaflet tasavvur olunamaz. Bak mevlid sahibi Süleyman Çelebi ne diyor:

Her nefeste Allah adın di müdam

Allah adı ile olur her iş tamam.

Bu sözler ne kadar değerli sözlerdir. Fakat biz mevlidi dinleriz de ne demek istediğine ehemmiyet vermeyiz.

Dinimizi güzelce yaşamanın formülü: Efendimizin ayı olan Şaban ayında Efendimizin sünnetini öğrenelim. Çünkü formülü, şekli numunesi, misali, timsali Peygamber Efendimizdir. Ne giyimimiz ne düşüncemiz benziyor velhasıl zavallı insanlık Asr-ı saadet Müslümanlığından çok uzaklara düşmüşüz de farkında değiliz. Zamane Müslümanlığını bırakıp sahabe Müslümanlığına gitmemiz lâzım, başka çare yok! Ancak o zihniyetle, o ahlâk ile o âdâp ile hareket edersek kurtuluruz. Yediğimiz lokmanın helâl olmasına dikkat edelim. Şabanda da Efendimiz gibi oruç tutalım. Bilelim ki takvâ ile oruç tutarak giriştiğimiz tövbe hareketi, Allah’ın bizi affetmesi için giriştiğimiz hareket Allah’ın lütfuna ermeyi en kolayca sağlayabileceğimiz şekildir.

Peygamber Efendimiz(s.a.v.) buyurmuş ki: “Benim ümmetime Ramazan’da 5 mükâfat verilmiştir. Daha önceki ümmetlerden hiç bir ümmete bu mükâfatlar verilmiş değil. Sırf ümmet-i Muhammed’e Allah’ın özel ihsanı ve ikramıdır bunlar.

1- Oruçlunun ağız kokusu Allah katında misk kokusundan daha hoştur, Allah o kokuyu sever.

2- Mü’min iftar etme vaktine kadar denizde ki balıklar, kuşlar, melekler dua ve istiğfar ederler.

3- Her gün Rabbimiz Cennetini bu oruç tutan kullar için ziynetlendirir, güzellikler üzerine güzellikler ilave edilir. Demek ki oruç tutan kullar için Cennet te süsleniyor, bezeniyor.

4- Demir halkalarla, zincirlerle şeytanlar bağlanır. Ramazanın dışında yaptıkları kötülükleri ve insanları günaha sokmalarını Rabbim men eder, zincirlerle bağlı dururlar.

5- Sonuncu gecede de oruç tutanlar mağfiret olurlar. Sahabe sordu? “Bu son gece Kadir gecesi midir?” diye, Efendimiz “Hayır” dedi. İşçi ücretini işini bitirdiği zaman aldığı gibi, oruçlu da Ramazanın sonunda ücretini alır. Oruçlunun ücreti ne? Yani aff-u mağfiret olunmak.( 1 )  “Bir kimse faziletine inanarak ve mükâfatını Allah’tan umarak Ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları bağışlanır.” (2)İşte Ramazan orucunun bizim için anlamı budur.

Ramazan aç kalma ayı değildir. Nice oruç tutanlar vardır ki ona sadece açlığı kalmıştır, nice gece ibadet edenler vardır ki yanına sadece uykusuzluğu kalmıştır, asıl Ramazan, huyları değiştirme ayıdır!.. Boş konuşmayı bırakalım, günahların hepsinden kaçmaya çalışalım!.. Allah’tan yardım isteyelim. Rabbim cümlemizi olgun kullarının arasına kabul etsin. Ramazan bereket ayıdır, takva ayıdır. Oruç insanı sabra alıştırır, sabır ise dinin yarısıdır. İnsanın hayatını güzelleştiren ve iyileştiren mucizevi ilaç nedir? Diye manidar bir sorunun karşılığı ne olabilir? Tabi ki iftar edince de şükür eder, bu da dinin öbür yarısıdır. Yüce Rabbimiz şükredeninde nimetini artırır. Oruç vücutta ki pis mikropları öldürür, hastalıklara şifadır. Bütün dertlerin mideyi doldurmaktan ve birde soğuktan ileri geldiği herkesçe malumdur.

Bak Lokman hekim ne diyor: “Ey oğul karnını tıka basa doyurmakla fikir kaynakların kurur, düşünemez hale gelirsin ve senden Hikmet denilen nimet kaybolur. Hele Ramazan ayında bir gece vardır ki ona Kadir gecesi denir; bin aydan hayırlıdır. Kadir gecesini bulan, değerlendiren her insan, Rabbimizin affına ve muhteşem nimetlerine vasıl olur. Sevgili Peygamber Efendimiz( s.a.v ) Ramazanın son 10 gününde itikâfa girer en güzel şekilde değerlendirirmiş. İslâm âlimleri, itikâf insana kabul olmuş bir Hac ve Ümre sevabı kazandırır derler. Bu da bulunmaz bir fazilet ve nimettir. Oruç ruha safa, akla gıda, cesede şifadır vesselam. Rabbim bizi edepli, ahlâklı, emirlerine itaat eden kullarından eylesin. Âmin

Ayşe Rabia

Kaynaklar: M.Z.Kotku (Rha) Oruç kitabı

M.E.Coşan (Rha) Ramazan ve takva eğitimi

(1) Ebû Hüreyye ( r.a ) Ahmed İbn-i hanbel (r.a) Bezzaz ve Beyhaki, İbn-i Hibban rivayet etmiş.

(2) Buhari savm 6 .