Kim Duaya Muhtaç Değil Ki!

DSC_1268

Bismihi Subhan…

Mevla bu yıl da bize Şaban ayını görmeyi nasib etti,  hamd olsun. Peki, bu nimetle müşerref olan bizlere -bu ikramın mukabelesi kabilinde- düşen ne? Bu sorunun cevabını bulma gayretimizin, Allah’ın rahmetine vesile olmasını umarak başlıyorum söze. Terbiye edicilerin en hayırlısı olan Rabbimin, kusurlarımı rahmetiyle terbiye etmesi duası ile…

“Recep Allah’ın, Şaban benim, Ramazan ümmetimin ayıdır.”buyuruyor Rasulullah (sav) (Prof. Dr. M. Esad Coşan, Ramazan Ve Takva Eğitimi, Regaib Gecesi Ve Üçaylar ). Madem sevgili Peygamberimizin sahiplendiği bir ay, öyleyse bu ayda yapabileceğimiz en güzel ibadetlerden biri Rasulullah Efendimizi tanımaya çalışmaktır. Zira O’nu tanımak sevmeye, O’nu sevmek Allah-ü Teâlâ’nın rızasını kazanmaya vesiledir. Peygamberimizin ve O’nun mübarek ashabının hayatlarını bilmek ve onları sık sık yad etmek hayatımızı onlar gibi geçirme noktasında, nefsimize karşı mücadelemizi kolaylaştırır. Bu manevi asker niteliğinde olan bilgiyi elde etmenin en güzel yolu güvenilir kaynaklardan siyer-i nebiyi ve sahabilerin hayatını okumaktır. Gayretli Müslümanların bunun gibi yolları arayıp bulması, bu yollarda maneviyatını ilerletmesi iki dünya saadetine vesile olacaktır.

Mübarek ay-gün ve geceler tefekkürsüz ve ibadetsiz düşünülebilir mi? Elbette bu geceleri ihya ederken Peygamberimizin tavsiye buyurduğu ibadetlerle, günün anlam ve önemine uygun hallerle geçirmeye dikkat etmemiz gerekir. Rasulullah’ı anacağımız bu mübarek ayda manevi dünyamızı süsleyebileceğimiz en güzel ibadetlerden biri salavatlarla başta Peygamberimiz Muhammed Mustafa (sav) olmak üzere bütün peygamberleri anmaktır. Bu konuda nice güzel örnek birçok hadis kitabında yer almaktadır.

Bu ay ile ilgili bir başka hadis-i şerifte Rasulullah (sav): “Şaban ayı, kulların yaptıkları işlerin Yüce Allah’a sunulduğu aydır.” ( Nesai, sıyam, 70) buyurmuştur. Bir başka deyişle bu ay kulun Rabbi huzurunda yad edildiği aydır. Düşününce ruh dünyamızı heyecana boğan bu fırsatı en güzel, en hayırlı, en kazançlı şekilde değerlendirmek için azami gayret göstermeliyiz. Bu geceyi değerlendirme noktasında hataya düşmemek için alacağımız en güzel tedbir en güzel örnekleri bulup onlar gibi olmaya çalışmaktır. Ashâb-ı kirâm —rıdvânullahi aleyhim ecmaîn— ve geçmiş evliyâullah büyüklerimiz bu ayda çok oruç tutar, çok Kur’an-ı Kerim okurlar, Peygamber Efendimiz’e çok salavat getirirler, afvü mağfiret olunmak için onu tevessül edinirlerdi. Zenginler zekâtlarını bu ayda fakirlere verip, onların ramazan orucu için kuvvetlenmelerini düşünürler; vâliler durumu şer’an müsâit mahkûmları hapisten âzad ederler; tüccarlar borçluların alacaklarını öder, hesaplarını kapatırlar; çoğu ramazan hilâlini görünce de gusül abdesti alıp i’tikâfa girerlerdi.(Prof. Dr. Mahmud Esad Coşan, Ramazan Ve Takva Eğitimi, Şaban Ayı) İşte bütün bu güzel örnekleri bilmek Rabbinin rızasını arayan kul için büyük bir nimettir, kıymet bilene.

Bu mübarek ayda bir de gece vardır ki o geceyi ihya etmek için kulun o güne gelene kadar rızayı ilahi için gayret etmiş olması gerekir. Belki bu vesile ile bu gecenin sevabına nail olabilme nimetine kavuşur. O gece berat gecesidir. Berat(beraat): Borçtan, suç ve cezadan kurtulmak bağışlanmak demektir. Şu halde beraat gecesi müminler için günahlardan kurtulma; yani Allah’ın affına uğrama zamanıdır. Dolayısıyla her Müslüman bu geceyi Allah’ın rızasını kazanmak, ahiret hayatını elde etmek için bir fırsat bilmeli ve çok iyi değerlendirmelidir. Nitekim Hz. Peygamber, bu gece ile ilgili olarak, Şaban’ın onbeşinci gecesinin ibadetle gündüzünün de oruçla geçirilmesini, çünkü o gece Allah’ın rahmetinin bütün semayı kaplayacağını, tevbe edenleri bağışlayacağını, rızık isteyenlere rızık vereceğini, hastalara şifa bahşedeceğini beyan etmiştir(et-Terğib vet-Terhib, c 2, s 471). Berat Gecesi’nde eceller, rızıklar, hacca gidecekler, ölecekler, saidler, şakîler, senenin mühim olayları yazılır, tespit olunur, kesinleşir. Ümidimiz odur ki ismimiz bu gece saidler listesine yazılsın. Allah-u Teâlâ hakkımızda Receb’i ve Şaban’ı mübarek kılsın. Bizleri Ramazan’a kavuştursun. Hallerimiz iki dünya saadetine kavuşmamıza vesile olsun. Mevla bizleri korktuklarımızdan emin ve uzak eylesin. Sevdiklerinin sevgisiyle gönlümüzü şenlendirsin. Bizleri sevdiklerine sevdirsin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin, neşelendirsin. Âmin. Âmin.

Dualarla…

Melahat GÜNGÖR