Kamil ve Sağlıklı İnsan Olabilme Yolunda…

IMG_2948 copy

“Kamil insanlardan kâmil işler çıkar, nakıs insanlardan kâmil iş çıkmaz” der hocamız Mahmud Esad Coşan hazretleri…

Kâmil insan… Nedir kâmil insan?

Kâmil olma niyetindeki insanın serüveni öncelikle halis bir niyetle başlar. Samimiyet de olmazsa olmaz yoldaşıdır onun. Yol erzakı da sadakat ve sebat… Yol bellidir… Ve Muradullah menzil.

Ve yola koyulur insan. Umulur ki yolcu kendini tanıyıp da çıksın yola, madem kâmil işler peşinde, kâmil insan olma yolunda… Yol bilgisi olsun. Ona kendisinin, nefsinin çıkaracağı engelleri bilsin de önlemini alsın yanına. Zayıflıklarını bilsin de kendisini bu yoldan alı koyacak hastalıklarına reçetelerini uygulasın bir bir…

Haydi, itiraf etsin kendine zaaflarını… Onu bu yoldan alı koyanları…

  • Evlatlar olabilir mi? Mallar olabilir mi? Eyvah eyvah ikaz var!

Kehf suresi 46. Ayet “Mal ve oğullar, (geçici) dünya hayatının ziynetidir. Bâki kalacak olan salih ameller ise, Rabbinin katında sevapça daha hayırlı, ümit bağlanmaya da daha layıktır.”

Öyleyse haydi kendimizi bu engellerden uzak kılmaya… Her ikisine de bağlanmamaya…

  • Cahillik olabilir mi? İkaz var!

Hocamız Muharrem Nureddin Coşan Hazretleri; “Kendinizi; genç ya da ihtiyar, kadın ve erkek ayırımı yapmadan, suni mazeretler üretmeden her gün, her an eğitin ve sürekli geliştirin” demiyor mu? Öyleyse yola bilgi eksiği ve engeli ile çıkamaz insan… Donanım şart.

  • Öfke olabilir mi? İkaz var!

“Rahman’ın (has) kulları o kimselerdir ki yeryüzünde mütevazı bir şekilde yürürler ve cahiller kendilerine laf atarsa (tartışmayıp): ‘Selametle (hoşça kal).’ De(yip gider) ler.” (Furkan Suresi-63)

Öyleyse bu yolda öfke de olmamalı, bunu da almamalı yoldaş olarak…

  • Kibir, hırs, haset,  olabilir mi? İkaz var!

Abdullah b. Mesud (r.a), Hz. Peygamberimizin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir:

“Şu üç şey bütün hataların aslıdır; onlardan korunun ve sakının.

1) Kibirden sakının. Hiç şüphesiz İblis’i Âdem’e secde etmemeye kibri götürdü.

2) Hırstan sakının. Gerçekten Âdem’i yasak ağaçtan yemeye hırsı götürdü.

3) Hasetten sakının. Âdem’in iki oğlundan Kabil’i, Habil’i öldürmeye hasedi sevk etti.

Öyleyse kaldıralım bu engelleri de yolumuzdan kâmil olma gayretiyle yürüyelim hedefe…

Tüm saydığımız bu olumsuz hasletlerimiz varsa farkına varıp yerlerine olumlu hasletleri koymadıkça gerçek anlamda sağlık olmamız imkânsız. Bu olumsuz duygular, hasletler bizleri ruhen olduğu kadar bedenen de hasta etmekte. Emin olun karaciğeriniz, kalbiniz, dolaşımınız olumsuz duyguları barındırmak istemiyor. Siz de bunlardan kurtulabilir ve daha sağlıklı yaşayabilirsiniz. Öfkenin yerine affetmeyi, acımayı koymayı deneyin, kibrin yerine tevazuu, ilim öğrenme hevesini, hizmeti koymaya ne dersiniz, hırsın yerine kanaati, yardım etmeyi deneyin, haset yerine başkalarını takdir edebilmeyi, beğenebilmeyi… Deneyin ne kaybedersiniz… Umulur ki nefsiniz ruhunuza teslim olur… Siz de rahata erersiniz… Bu bir ruh yolculuğu, ruhunuzun yolculuğu… Tabi yolculuk arkadaşsız olmaz, desteksiz olmaz. Ve REHBER’siz olmaz… Olmaz… Olmaz… Olsa da kolay olmaz. Amaca yönelik olmaz.

Hepimizin bildiği gibi bu yolda “Pekey ” diyelim Allah dostlarına, sıkı sıkı sarılalım eteklerine… İstikametten ayrılmayarak düşelim yola, atalım engelleri, engel olabilecek her halleri… Varalım menzile inşaallah. Âmin, Âmin, Âmin.

Dr. Fatmanur Eneç Can