Kadir Gecesi

hhh

Kadir gecesi merhamet, mağfiret, esenlik, selamet gecesidir. Allah Teâla’nın Ümmeti Muhammed’e bahşettiği kutlu gecedir. İlahi nurun, meleklerin, Cebrail’in, yeryüzüne indiği gecedir. Kısacası kadrinin bilinmesi ve değerlendirilmesi gereken bir gecedir. Kadrini bilenler için Allah Teâlâ’nın rızasına vesiledir. Öyle mübarek bir gece ki, Kuran-ı Kerim’in yani Allah kelamının indirildiği, meleklerin ve Cebrail’in öbek öbek yeryüzüne indiği, Kerim olan Rabbimizin rahmetini dileyenlere rahmetini, selametini dileyenlere selametini verdiği dualarına icabet ettiği bir hediyedir.

Kadir Suresi’n de ” Doğrusu, Biz Kuran-ı kadir gecesinde indirdik.”  buyuran Rabbimiz ilahi kelamının kadir gecesinde indirildiğini ve yeryüzünün Kur’an’ın nuru ile buluştuğunu bize bildirmektedir. Bu gece diğer gecelere fazilet bakımından denk değildir. Başka bir ayeti kerime de ” Biz Kur’an’ı kutlu bir gecede indirdik.”  (Duhan 9) buyrulmaktadır.

Kadir Suresi’nin devamında ” Kadir gecesi nedir, sen bilir misin? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. ” buyrulmaktadır. Allah Teâla Peygamberine hitaben, soru sorarak aslında kadir gecesinin değerinin anlaşılamayacağı, ancak kendi katında malum olduğu ve o gecenin bin aydan hayırlı yani büyük bir gece olduğu bildirilmektedir.

Hz. Enes ibni malik (ra) rivayet edilen bir hadisi şerifte: ” Ramazan ayı girmişti. Resulullah (sav) buyurdular ki: ” Bu mübarek aya girmiş bulunuyorsunuz. Bu ayda bir gece vardır ki bin aydan hayırlıdır. Bu gecenin hayır ve bereketinden mahrum kalan bir kimse, bütün hayırlardan mahrum kalmış gibidir. Onun hayrı ise sadece ( uhrevi saadetten ) mahrum kimseye haramdır.” hadisi şerifte Allah Rasulü kadir gecesinin hayrından, bereketinden, o bin aydan hayırlı geceden ancak uhrevi saadetten mahrum kimselerin bir şey elde edemeyeceğini ifade etmektedir.

Kadir gecesi Allahın Resulüne ümmeti için büyük bir müjde ve mükâfatıdır. İmam Malik”in Muvatta’da zikrettiğine göre, Rasulullah’a ümmetlerin ömürleri gösterilmişti. Rasulullah (sav) kendi ümmetinin ömürlerini görünce diğer ümmetlerin uzun ömürlerinde yaptıkları amellere yetişememelerinden endişe etti. Allah Teala da ona ” Kadir gecesi” ni verdi. Onu diğer ümmetlerin bin ayından daha hayırlı kıldı. Yani bu gece müminler tarafından ihya edildiği takdirde 83.3 yıllık sevap kazanılmış olacaktır.

Kadir suresinin devamında ” Meleklerle Ruh o gece Rablerinin  izniyle her iş için iner de iner….” buyrulmaktadır. Bu gece, işlerin ve hükümlerin takdir edildiği gecedir. ibn. Abbas ra (ezelde yazılı olan işleri ) Allah zül celalin o sene yağacak yağmuru, verilecek rızkı, ölmeyi ve dirilmeyi yani gelecek senenin takdirini yaptığını söyler. Duhan suresinde ” Biz onu gerçekten kutlu bir gecede indirdik. Çünkü biz uyarıcı görderiyorduk. Bir geceki, her hikmetli iş onda ayırd edilir.” buyrulmaktadır.

Allah Teala Kadir Suresi’nin 5. ayeti kerimesinde şöyle buyurmaktadır: ” O gece tan yeri ağarıncaya kadar bir selamdır (esenliktir). Yani bu mübarek gece, günün başlangıcından tan yeri ağarıncaya kadar bir selamettir. O gece yüce Allah insanoğlu için hayır ve selametten başka bir şey takdir etmez. Bu gecenin selam ve esenlik gecesi olmasına verilen manalar şunlardır:

-Meleklerin müminlere selam ve duasının çokluğu.

– Kötülüklerden ve afetlerden uzak olmak anlamına esenliğin, menfaatın ve hayır olmasının aynısı olmasıdır ki, şeytanın saldırısından esenlikte olmak anlamı da buna dahildir.

– Ebu Müslim’in görüşüne göre sıkıntıya sokan rüzgarlardan, yıldırımlardan ve bunlara benzer eziyetlerden esenlikte olmasıdır.

– Bu gecede yapılan ibadet için (bin aydan hayırlı olduğu için ) esenlikte olmasıdır.

Bu mübarek geceyi cenab-ı hak gizlemiştir. Kadir gecesi, bütün sene içinde aranması gereken, en çok Ramazan ayında ve Ramazan ayının son on gününde ve yirmi yedince gecesi ( veya son gecesi) olması ihtimali kuvvetli olan mübarek bir gecedir. Rasulullah (sav) ” Kadir gecesini Ramazan’ın son on gecesinde arayınız.” buyurmuştur. Yine başka bir hadisi şerifte ” Kadir gecesini Ramazan’ın son on günündeki tek gecelerde arayın” buyrulmaktadır.

Bu mübarek geceyi değerlendirmek için ve Allah’ın rızasına bu gecenin hayrına erebilmek için vesileler aramak gerekir. Tefekkür, dua , namaz, zikir …… bu vesilelerden biridir. Allah Rasulü Ramazan’ın son on günü itikafa çekilir ve bu günlerini namaz, kıraat, dua ve tefekkür ile geçirirdi. Hz Aişe radıyallahu anha dan rivayet edildiğine göre Resulullah sav, Ramazan’da diğer aylardan daha fazla ( kulluk yapmaya ) çalışırdı. Ramazan’ın son on gününde de Ramazan’ın öteki günlerinden daha fazla ibadet ederdi.

Hz. Aişe radıyallahu anha şöyle buyurmuştur:

 — Ey Allah ın Resulü! Kadir gecesinin hangi gece olduğunu bilecek olursam, o gece nasıl dua edeyim? diye sordum. ” Allah’ım! Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin. Beni bağışla! diye dua et. ” buyurdu.  Yine Allah Rasulu şöyle buyurmuştur. ” Faziletine inanarak ve karşılığını Allah’dan bekleyerek kadir gecesini değerlendiren kişinin geçmiş günahları bağışlanır.”

Kadir gecesine rastlayıp kadrini bilen kullar olmak dileği ile.

Saime Tutar