Kadının Nitelik Ve Görevleri

 

Tüm maddi manevi varlık ve mefahirimizin gerçek sahipleri,
Şerefli ve şuurlu, iffetli, asaletli, görgülü, saygılı, sevgili, edepli, münevver Müslüman kadın:

1. Nazik, pâkize, afif, edepli kuldur.
2. Kocasına sadık bir eş ve
3. Çocuklarına şefkatli bir annedir.
4. Ciddi ve fedakâr bir ev hanımıdır.
5. Yuvanın direği, toplumun temelidir.

1. Kul olarak:
*Varoluşunun manasını anlamaya, kavramaya çalışır.
*Nefsinin acziyetini bilip, Rabbine yönelir.
*Rızaya odaklanır.
*Farz ve nafile ibadetlerine dikkat eder, ihlasla, samimiyetle yapmaya özen gösterir.
*Dünyanın süs, ziynet ve geçici güzelliklerinden, aldatmacalarından sıyrılmak için gayret eder.
*Sahte tanrılarla istikrar ve ısrarla mücadele eder.
*Kavuşma bilinci ve kavuşma sevinci ile hareket eder.
* Kendini ve sevdiklerini Hakka çağırır.
*Büyük bir sorumluluk duygusuyla, Allah u Teala’dan hakkıyla korkar,
*O’nun elim azabından şiddetle sakınıp korunmaya gayret eder.
*Ahiretini mamur kılmayı, cenneti kazanmayı esas alır.
*Cehenneme götürecek iş, fiillerden şiddetle çekinir.
*Allah (c.c.)’nün emir ve yasaklarını iyi ve doğru öğrenir.
*Kendisine Hz. Aişe validemizi örnek alır, ilim öğrenir.
*Çocuk yetiştirmede, giyimde, kuşamda, yemede, içmede, ev-aile davranışlarında, hayat tarzında, tefekkür ve zihniyette Rabbimizin rızasına en uygun şekli arayıp tatbik eder.
*Görgülü, intizamlı, zarif, hoş sohbettir.
*İslam’a uygun davranır ve giyinir.
*Bilgili, gayretli, şefkatli, ileri görüşlüdür.
* Çarpık fikirli ve kötü niyetliler karşısında, nezih tutum ve isabetli tercihle en asil cevabı verir.

2. Eş olarak:
*Eşiyle birlikte rızaya odaklanarak kötüye karşı güç birliği yapar,
*Firdevs-i alayı kazanmak için birlikte mücadele eder.
*Hürmetkâr, namuslu, terbiyeli ve itaatlidir.
*Kocasının hakları konusunda şuur sahibidir.
*İbadet şuuru ile kocasına hürmet ve itaat eder.
*Erkeğine teselli ve huzur kaynağı olur.
*Eşine günün yorgunluğunu, hayatın velvele ve dağdağasını unutturur.
*Eşinin sözünü dinler,
*Kocasının izni olmadan dışarı çıkmaz, gezmez;
*Eve kocasının istemediği kadın veya erkek misafiri kabul etmez.
*Kocaya hizmet ve saygının, onun gönlünü hoş etmenin çok sevap olduğunu hiç unutmaz.
*Böyle davranınca sevgi ve saygı göreceğini bilir.
*Başarılı erkeklerin perde arkasında mutlaka iyi bir eş ve müşfik bir kadın olduğunun farkındadır.

3. Anne olarak:
*Kucağı eğitim ocağıdır.
*Çocuklarının iyi yetişmesine, eğitim ve öğretimine çalışır.
*Çocukları sağlıklı olarak, İslami terbiye ile yetiştirir;
Aile görgü ve terbiyesini onlara verir;
Ninnilerle, öğütlerle, dualarla yönlendirir.
*Çocuklara dini duyguları, ibadet sevgisini severek, okşayarak, şefkat yoluyla ve daha çocukluk yaşlarından başlayarak verir.
* Çocuklarına, etkili olabilecekleri çağlarda:
• Allah’ın razı olduğu tek din olan İslam’ı, küfür, şirk ve sapıklıktan beri olan imanı aşılar;
• Dinin ahkâmını, Allah’ın emir ve yasaklarını iyi öğretir;
• Faziletleri ve yüksek ahlaki değerleri benimsetir;
• Helallerin doğrultusunu, değerini ve güzelliğini gösterir;
• Hayr ü hasenat yapmanın tadını tattırır;
• Haramların zararlarını, çirkinliğini, yanlışlığını kafalarına yerleştirir,
• Şerden ve günahtan uzak olmanın önemini anlatır!
* İslam şuurunun çarşıdan alınan elbise, çorap, ayakkabı gibi bir çırpıda kazanılan bir şey olmadığını, azim, sebat ve devam istediğini bilir.
*Çocukları Kur’an kursuna göndermekle, birkaç şey belletmekle işin bitmediğinin,
Okul ve gençlik devresini, arkadaş ve aile çevresini ihmal etmemek gerektiğinin farkındadır.
“Büyüyünce öğretirim, daha şimdi çocuk” derken asıl telkin ve ana eğitim devresinin kaçırıldığını,
Sonra yabancı kültürlerin tesiriyle çocuğunun değiştiğini hatta zehirlendiğini, çocuğuna söz geçiremeyeceğini bilir.
*Çocuğuna neler öğretildiğini ve nasıl bir insan olarak yetiştirildiğini bilir.
*Anne olarak ilk yardım bilgisi vardır.
*Evladına bıraktığı vasiyetnamesi hazırdır.

4. Ev hanımı olarak:
*Evine tam bağlıdır.
*Yuvasına ve kocasına sahip olur.
*Evinin sıcacık, sevimli ve mutlu bir aile ocağı olmasına itina gösterir.
*Evin iç yönetimine çeki düzen verir.
*Evi çeker çevirir, işleri görür, yemek pişirir…
*Eş ve çocuklarının ahiret mutluluğunu sağlayabilecek potansiyeli vardır; bunun için çalışır.
*Evinde isyan, inat, çekişme, kibir ve gururun kötü etkilerinin olmasına izin vermez.
*Aile fertleri arasındaki sıcak ve sevimli sevgi bağlarını sağlar.
*İman kuvveti, hizmet aşkı ve himmeti ile,
Yuvasını ufukta beliren her türlü maddi ve manevi tehlikeye karşı hazırlar ve savunur.
*Ailesinin dünyevi ve uhrevi tüm işlerini titizlikle yönetir.
*Onları görünen görünmeyen her tehlikeden olanca gücüyle korumaya,
İki cihan saadetlerini basiretle sağlamaya,
Maddi ve manevi menfaatlerini aşırı bir ihtimamla kollamaya çalışır.
*Evinde haremlik-selamlık vardır;
*Namahreme çıkmaz, bakmaz ve görünmez;
*Korkunç kültürler ve inançlar savaşında basının, yayının, radyo ve televizyonun, video bantların, arkadaşların şerlilerinden, muzır neşriyattan, menfi ideolojik propagandalardan, Hristiyanlık misyonerlik telkinlerinden çevresini, ailesini ve çocuklarını korumada çok uyanık, tedbirli ve şuurlu olur.
*Bunlara karşı yapılan müsbet basın ve yayın çalışmalarını, sosyal faaliyetleri destekleme ve yaymada olağanüstü gayret gösterir..

5. Toplumun üyesi olarak;
* Kendisini ilgilendiren tüm konularda, tüm sosyal ve kültürel çalışmalarda aktiftir.
*Şahsi hizmetlerinin yanında çevresindeki insanlara yönelik hizmetlere de katılır, Toplumsal çalışmalarda görev alır.

Muhlise UMAY