İstikamet

9

Genç bir şehzade idi buldu padişahlık izzeti

Ne mümkün ki bulamadı tahtın lezzetini

 

Sordu yakınlarına ‘’var mı ola benim gibi’’

Dediler ‘’var evet onlar istikamet âlimleri’’

Dedi ‘’öyle ise beni de edin istikamet sahibi’’

Dediler ‘’seni ancak Âlimler edebilir istikamet eri’’

 

Genç padişah topladı tüm Âlim ve Salihleri

Dedi ‘’doğruluk ve itaatimde olacaksınız yanımda’’

Dedi ‘’günah ve isyanımda duracaksınız karşımda’’

 

Böyle tam dört yüz sene oldu hak ile padişah

Bir gün şeytan geldi yanına

Sordu ‘’sen kimsin ’’ diye, Padişah

‘’Ben İblisim, ya sen kimsin? ’’ dedi, şeytan

‘’Ben âdemoğlundan ölümlü bir adamım’’ dedi, Padişah

‘’sen ölümlü âdem olsa idin ölürdün onlar gibi,

Sen ancak olabilirsin bir ilah

İnsanları sana ibadet ve itaate davet et.’’ Dedi, şeytan

 

Şeytan aldattı genç padişahı

Bulaştırdı içine gizli ihtirası

Çıktı minbere dedi ‘’benim sizlerin ilahı

Bana ediniz ibadet ve itaati kul gibi

Çünkü ölmedim 400 senedir âdemoğulları gibi ‘’

Cenabı Hakk devrin peygamberine ki,

Buyurdu vahiyle dedi ‘’Ona haber et

İstikamet üzere olduğu içindir ki

Onu korudum an be an

İzzetim ve celalim hakkı içindir ki

Bana isyan ettiği, andır bu an. ’’

 

Dedi,’’Musallat edeceğim ona

Buhtunnasır hükümdarı’’

Çok geçmeden Buhtunnasır

Vurup boynunu kesti başını

Aldı hazinesindeki tüm altınlarını

 

İstikametten ayrılanın hali haraptır biline

Biz de ders alalım bu kıssadan hisseyle

 

Mihrican Ulupınar