İstikâmet Hakiki Kerâmettir

8

Ey İnsan âlemi asgarsın incisin sedefte

Sen ki Ahsen-i takvim üzere yaratılmışsın

Ey İnsan cehd edip ermelisin yücelere

Gayret edip himmetini yükseklere tutmalısın

 

Ey İnsan yardım edecek olan sana

Tevâzu ve tam kulluktur bilesin

Ey İnsan çaba eyle virdine evrâdına

İnceliğe eren basiret ehlidir bilesin

 

Ey İnsan değildir beklediğin kerâmet

Bir anda Mekke ve Medine’de olmak

Ey İnsan budur istediğin kerâmet

Her an Mevlâmızın huzurunda olmak

 

Ey İnsan etmeli Hak Teâlâ’ya iman ve itâat

Ve Resulü Müctebâ’ya tam teslimiyet

Ey İnsan doymayan nefsini en saf hâl’e terbiye et

İstikâmet ehli olmaktır hakiki kerâmet

 

Ey İnsan etme o kişiye ki itibar

Bir kimseyi ki suda yürüyor görsende

Ey İnsan namazı ve orucu ne kadar?

Tart onu İslâm’ın terazisinde

 

Ey İnsan hakiki tâlip odur ki

Hak sevgisi ile yanıp tutuşmakta

Ey İnsan hakiki âşık odur ki

Gizli bir hâl ile hayret ve şaşkınlıkta

 

Ey İnsan celâlinden Allah’ın

Her işinde korkmalı ve titremelisin

Ey İnsan Cemâliyle Allah’ın

An be an aşkına ermeyi dilemelisin

 

Ey İnsan her işinde amelin

Sabır ve af olmalı bilesin

Ey İnsan her sıkıntı ve kusuru

Kendi ayinenden görmelisin

 

Ey İnsan kimseyle etme münakaşa

Her nefeste Allah’ı düşün sen

Ey İnsan bil ki kalp evidir Allah’ın

Dikkat et kırma sakın bir kalbi sen

 

Ey İnsan uzatma onlara bir kem söz dahi sen

Ashab-ı kiramı sevmek Rasulün nişânı

Ey İnsan vuslatın yolu nerede diye sorar isen

İyi huy ve güzel ahlâk ipine derim sıkı sarılmanı

 

Ey İnsan kimi var ki yirmi yıl çalışır

Eremez matlubuna gafletinden sebep

Ey İnsan kimi var ki üç ayda kat eder

Erer mertebesine gayretinden sebep

 

Ey İnsan Allah’ın rızasına ermenin sırrını dilersen

Kur’an-ı kerim ve Sünnet-i seniyyedir bilesin

Ey İnsan sıratta istikâmet dilersen

Sevgi ve şefkâti bırakma elden bilesin

 

Ey İnsan sakın geri kalma takva yolundan

Maksadın olsun Kemalâtta terakki

Ey İnsan silinir kalbinden pası güman

Herkesle olur isen şefkatli ve mütevâzi

 

Ey İnsan Allah’tan korkmalısın

İbadetlerinde etmeyesin kusur

Ey İnsan haramdan uzak durmalısın

Haram ki manevi gizli bir zehir

 

Ey İnsan Allah sevgisindendir Evliyâ’ya hizmet

Ahlâkın güzelleşir zuhur eder tecelliyât

Ey İnsan eder isen nefisle riyazet

Gider gönüllerden kin, tecessüs, gıybet

 

Ey İnsan saf ve pak Müslüman olur isen

Girersin gönüllere sevilir itibar edilirsin

Ey İnsan marifet ve muhabbete erer isen

İltifat, rıza, naz makamına davet edilirsin

 

Mihrican Ulupınar