İLETİŞİM NEDİR?

Bir düşüncenin,bir duygunun, yüz anlatımı,el,kol ve baş hareketleri,konuşma yoluyla ya da yazı,telefon,radyo,televizyon gibi bildirişim araç ve gereçlerinden yararlanarak bir kimseden başka bir kimseye iletimi.Haberleşme,bilgi alış verişi.Muhabere,komünikasyon.
iletişimin anlamı aldığımız tepkidir.
‘’Ne kadar anlatırsak anlatalım. anlattıklarımız karşımızdakinin anladığı kadardır.’’
İletişim: Diğer insanlarla –konuşma,ikna,öğretme,görüşme,v.b gibi her türlü etkileşimi tanımlamada kullanılabilecek bir sözcüktür ve minimum iki insanı gerektiren dinamik bir süreçtir.

İLETİŞİM SIRASINDA NELER OLUR ?
Bir insan dikkatini bir başkasına verdiği zaman karşısındakinin söylediği ve yaptığı şeyi sistemine alır.
Kişi kendi içsel düşünce ve duygularıyla temas kurar ve kendi bireysel tarzıyla tepki verir. Karşıdaki kişi de dikkatini ona verir ve böylece iletişim devresi oluşur.

İyi Bir İletişim Kurmak İçin !
• 1-iletişimde kişilere saygılı olmak
• 2-empatik anlayışla yaklaşmak
• 3-etkili dinlemeyi sağlamak
• 4-uygun bir biçimde kendini açmak
• 5-sözel ve sözel olmayan mesajların uyumlu olması
• 4-uygun bir biçimde kendini açmak
• 5-sözel ve sözel olmayan mesajların uyumlu olması
• 6-’’ben dilini’’kullanmak
• 7-atılgan davranışta bulunmak
• 8-saydam olmak,maske takmamak
• 9-somut konuşmak’’tam ve tek mesaj yollama’’becerisine sahip olmak
• 10- iyi bir iletişimin sırrı:Tutarlı olarak tüm durumlarda elden geldiğince kendimiz olmaktır.

İletişim Değer Vermektir.

İletişim kurmanın yolları
1- Selamlaşma;
‘’Bir selam ile selamlandığınız zaman siz de ondan daha güzeliyle selama karşılık verin veya en azından verilen selamın aynısı ile mukabele edin.’’ nisa 86
2- Güzel Konuşmak
‘’güzel söz sadakadır.’’
3- ‘’Cevamiul –Kelim’’ az sözle çok mana ifade edebilmek (‘’aklını kullan’’)
4- Güler Yüzlü Olmak
‘’Din kardeşini güler yüzle karşılamaktan ibaret bile olsa hiçbir iyiliği küçümseme’’
5- Birbirimizi Sevmek
‘’din kardeşini seven kişi ,ona sevdiğini söylesin.’’
Hitap edilen insana en hoşuna gidecek sıfatı söylemeyi çok iyi bilmeli .dengeli,ölçülü,güzel bir hitapla hitap etmeli.(M.E.C)
6 – Beden Dilini İyi Kullanmak
‘’Musafaha ediniz,tokalaşınız ,aranızdaki kin gider.

İletişimin Engelleri :
Sözel olmayan mesajları önemsememek
Yorgunluk ve üzüntü
Yanlış anlama
Yanlış yorumlama
Fikirleri çarpıtma
Abartmalar
Karşıdaki kişinin düşünce ve duygularını eleştirmek,reddetmek
Ahkam kesme
İnat
Acele karar
Kibir
İncinmek
Çekinmek
Korkmak
Suizan

TEDBİRLERİMİZ NE OLMALI?

• ‘’Bizi yanlış yorumlayıp aleyhimizde bulunanlara dostluk elimizi uzatmalı,bir gün gelip birbirimizi daha iyi anlayacağımızı temenni etmeli’’
• ‘’İkazlarımız nezih ve zarif olmalı’’
• Çeşitli haksızlıklara ve kışkırtmalara karşı hemen sert karşılık vermemeli,karşımızdakine hatasından dönme fırsatı vermeyi istemeli’’ M. E. C.

Hazırlayan:Çocuk Gelişimi Uzmanı Hülya GÜMÜŞTEPE