İki Bayram

Eylül 1985

Kurban bayramınız mutlu ve mübarek olsun değerli okuyucularımız!

Kurbanın aslı, mâna ve mahiyeti, esrar ve ibreti nedir? İşin bu yönüne kaç müslüman eğiliyor? Kurbandan kaç kişi ders ve ibret alıyor?

Bir arif zât “İbretler ton ton ama ibret alanlar gram gram.” buyurmuş. Rabbimiz bizi boş ve batılla uğraşmaktan kurtarsın; eşyanın ve hâdisâtın esrâr ve hakâikına aşina eylesin; bizlere ibretle bakacak göz, gerçeği bulacak gönül nasip buyursun.

Biz Hz. Muhammed (sas.) ümmetinden, Hz. İbrahim (as.) milletindeniz. Kurban Hz. İbrahim ve oğlu Hz. İsmail’in (as.) hatıralarıyla doludur. O İbrahim (as.) ki gayret ve fedakârlıklarıyla “Halîlullâh” (Allah’ın has dostu) sıfatını kazanmıştı.

İçinde yaşadığı topluma inancı uğruna tek başına karşı çıkma cesaret ve kahramanlığını göstermişti.

Muhitinin put edindiği tüm batılları reddetmiş, aklıselim ve fıtrat-ı müstakîmi ile mâbûd-ı hakîkîye ermişti.

Ârifâne ve zarifâne bir tarzda putları kırmış, kavmine yanlış yolda olduklarını ispatlamış, ilahlık iddia edenleri sağlam muhakemesi ile kıskıvrak bağlayıp mebhût etmişti.

İmanı uğruna ateşe atılmaktan yılmamıştı.

Göz bebeği en sevgili varlığını, Rabbine itaat ve inkiyât ile kurban etmekten çekinmemişti.

Sen de bu yolda olabilir, öyle hareket edebilir misin?

Bizim ikinci bayramımız ise mecmuamızla ilgilidir:

Mecmuamız elinizdeki bu 25. sayı ile ikinci yılını tamamlayıp üçüncü yayın yılına başlıyor.

Geçen zaman ve ulaştığımız yüksek tiraj, basın tarihinde müslümanlar için emsalsiz bir rekor, üstün bir başarıdır.

Mecmuamız, değil sadece Türkiye’nin, İslâm âleminin dahi sayılı yayın organları arasına girmiş; emeğin, kalitenin, ciddiyet ve istikrarın sembolü haline gelmiştir. Mecmuamız net ve kesin bir şekilde âmme-i ümmetin takdir ve teveccühüne mazhar olmuş, tam bir destek ve hüsn-i kabûl görmüş, yurt içinde ve dışında tutulmuş ve yayılmıştır.

Biz naçiz kullarına, geçen iki tam yıl boyunca bu şerefli hizmeti aksatmadan yürütme imkânı bahşeden Rabbimize hamd ü senâ eder, sonsuz şükürlerimizi arz eyleriz; bizi candan destekleyen vefakâr okuyucularımıza en derin hürmetlerimizi ve teşekkürlerimizi sunarız.

Gurur ve iftihar yok, her şeyimiz gibi muvaffakiyetimiz de Allah’tandır. Şükrü edilen nimetlerin artırılacağına yürekten inanmışız. O’ndan hizmetteki başarımızın büyüyerek devamını niyaz ediyoruz.

Gaye Sen’sin, başarımız Sen’den

Gurur verme yâ Rab gurur verme bize

Sana kulluk ve halka hizmette

Fütûr verme yâ Rab, fütûr verme bize.42

Prof. Dr. M. Es’ad Coşan (rha)’in İslam Dergisi Başmakalelerinden alınmıştır.

Dipnotlar

1. Arif Nihat Asya, Kubbe-i Hadrâ, s. 80.