HUŞÛ

HUŞÛ
Sakin olmak, boynunu eğmek,
tevazu göstermek anlamlarına
gelen huşû; mütevazı,
sakin, saygılı, ihlaslı ve
itaatkar olmak, Allah’a gönülden
yönelmek demektir.
Huşû’un aslı kalpte; tezahürü
bedende olur.
Kalp Allah’a boyun eğerse
azalar da boyun eğer. Bu
yüzden Kur’an’da kurtuluşa
eren mü’minlerin,
namazlarında huşu içinde
oldukları vurgulanmıştır
(Mü’minun, 23/1-2).