Hayatı Kolaylaştıranlar -1-

“Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız” hadis-i şerifini her okuduğumda, başkasına yönelik olarak bir iletişim ve tebliğ metodu olarak algılardım… Bugün tekrar okuyup düşündüğümde ise dışa yönelimden ziyade içe yönelmeyi tercih ettim. Kendime kolaylaştırmak, kendime zorlaştırmamak… Bu bakış açısı bir farkındalık yolculuğuna çıkardı beni… Sanki sadece başkasına kolaylaştırmakla vazifeliydim. Kendime ise her şeyi zorlaştırmakla yükümlüydüm. Ne kadar çelişkili bir şeydi bu! Önce insan kendine yar olmalı değil miydi? Sonra da yaren olabilirdi belki!

Yaşamak başlı başına yaratılmış her şeye yar olmak, bar olmamaktı zaman önce kendime yük olmayıp kolaylaştırmalıydım. Beynimden, kalbimden, bedenimden yüklerimi atıp, hayatı kolaylaştırmak adına hareket etmeliydim. Bunun için önce ne yapmalıydım?

Aklımı kullanmalıydım, kendimi kullanmalıydım. Kendimi tanımak, kendimi anlamak ve bu dünyada ben de yaşadım diyebilecek bir hoş sada bırakmanın yolunu bulmalıydım.

Sanki bir mucizeydi aradığım. O mucizeyle bir hazine bulacaktım. Bekliyordum. Bir randevum vardı sanki, bir bekleyiş, bir özlem vardı içimde… Hayat, Yaradanla buluşmak için bir bekleyiş değil miydi zaten. ”Oku” diyen Rabbü’l Âlemin kulunu kelamına davet ediyordu. Davete icabet etmem hayatıma anlam katmak ve güzelleştirmek için şarttı. En büyük mucize elimdeydi, hazine elimdeydi.

Çünkü, Kur’an-ı Kerim;

“Her şey için bir açıklama, bir doğru yol rehberi, bir rahmet ve Müslümanlara bir müjdedir” (Nahl 89)

”Cidden eşsiz bir kitaptır” (Fussilet 41-42)

“Nur”dur. (Nisa 174)

”(O) Âlemlerin Rabbinden indirilmedir.” (Hakka 43)

”İnsanları Rablerinin izniyle (her türlü kişisel ve toplumsal) karanlıklardan aydınlığa çıkarır” (İbrahim 1)

”Şifa ve rahmet”tir. (İsra 82)

”Benzersiz”dir. (İsra 88)

”Öğüt”tür. (Zümer 27,Kamer 17)

Çünkü, Kur’an-ı Kerim;

Zenginliktir,

Şefaatçidir.

Allah’ın ipidir.

 

Allah’a En Sevimli Varlıktır. (Hadis-i şerif)

Çünkü, Kur’an-ı Kerim;

“İnsan Kullanım El Kitabıdır.”

Ve…

İnanıyorum ki, Allah (c.c), okuduklarımız doğrultusunda yaşar isek, bizlere, dünya ve ahiretin güzelliklerini, hayal dahi edemeyeceğimiz bir cömertlikle ihsan edecektir.

Saliha YILMAZ