Halaskâr Din

HALASKÂR DİN

Alazlı acunda acem kılıcı
Âfâk mülevves olunca n’eylesin
Alesta şeytan müdâfi bir Allah
Eyyühennas Allah’a akid olun!
<<<   <<<   <<<
Ahir zamanda çoktur akisler ki
Güvendiğin birçok muhkem işler ki
Apansız hâkir olacak.Bilin ki:
Şüphesiz Allah Âlicenap olan
<<<   <<<   <<<

 

Bittabi ki beşerin doymay gözü
Akl-ı Selim’in ki temizdir özü
Mümin’in ya birdir özü ve sözü
Yâ Beşerler, bâr alın bâr olmayın
<<<    <<<    <<<
Belki ırak bana Amber-i Gülzâr
Acun afur fakat hâkir, aşikâr
Günahlardan mahzûr yok nâr
Er geç gireceğimiz tek yer kurgan
<<<    <<<    <<<
Râvi yine konuştu cürmü kadar
Ahiri ki olsun ister muhtasar
Mevtü sadece kendiyle aşikâr
Bana mesnet olsun Kuran ve Sünnet…

RÂVİ