Gün ve Ay İsimleri Nereden Geliyor?

Bir kısmımız Farsça altıya kadar olan sayılara aşinadır. (yek, du, se, cihar, penç, şes). Şimdi de yedi sayısını öğreniyoruz. Farsça yedi (heft)dir veya (hefte) Yedi günlük hafta ismi de buradan alınmıştır.
Halen Türkçede kullandığımız gün isimlerinin kökenlerinin neler olduklarını biliyor musunuz?
Cuma Arapça (Toplama, toplanma)
Cumartesi Arapça, (Ertesi) Türkçe
Pazar Farsça, Ba (Yemek), zar (yer)
Pazartesi Farsça, (Ertesi) Türkçe
Salı İbranice (Üçüncü)
Çarşamba Farsça, (Cehar) şenbe (dördüncü gün)
Perşembe Farsça, (Penç) şenbe (beşinci gün).
Günümüzde kullandığımız ay isimlerinin geldikleri yerler ise muhtelif. Hicri takvimdeki Arabî ay isimlerinin bugün pek azını bilmemize rağmen Miladi takvimde Şubat, Nisan, Haziran, Temmuz ve Eylül aylarının isimlerinin kökenleri Arapça ve Süryanice, Kasım ayının ise Arapça.
Üstelik bunlardan Şubat, Nisan, Temmuz ve Eylül hemen hemen aynı telaffuzla Yahudi takviminde de yer alıyorlar. Gelin ayların isimleri ve kökenlerine bir göz atalım.

Ocak: Türkçe (Kışın evlerde ateş yakılan yer)
Şubat: Süryanice
Mart: (Latince Mariîus mitolojik isim Mars tan)
Nisan: Süryanice
Mayıs: (Latice Tanrıça Marianın ayı)
Haziran: Süryanice
Temmuz: Arapça Süryanice
Ağustos: (Latice Roma İmparatoru Augustusun adından)
Eylül: Süryanice
Ekim: (Türkçe Toprağı ekmekten)
Kasım: (Arapça Bölen)
Aralık: (Türkçe İki zaman dilimi arası)