Gökteki Yıldızlar | Kadın ve Aile

Gökteki Yıldızlar

DSC_0169

Hadisi Şerif
“Ashabım (Radiyallahü anhüm) gökteki yıldızlar gibidir, hangisine uyarsanız doğru yolu bulursunuz.”

GÖKTEKİ YILDIZLAR

Kur’an’da övülen erler, kimlerdir bu yiğitler
Halleri dillere destan, sözü ferman yiğitler.

Mus’ab yüzlü,
Sıddık sözlü,
Hamza yüreklidirler.

Enes yüzlü,
Faruk özlü,
Talha yüreklidirler.

Peygambere iman etmiş, ashap olup ermişler,
Anam babam canım Sana feda olsun demişler.

Bilal sesli,
Hu nefesli,
Osman ziynetlidirler.

Cennet ehli,
Şecaatli,
Ali bileklidirler.

Mü’minlere örnek olmuş, pek müstesna anneler,
Cesaretli, cömert, müşfik hem de âlim idiler.

Hep sevilir,
Hep sayılır,
Hep kalbimizdedirler.
Hazreti Hatice ,
Aişe, Sümeyye ,
Fatıma, Zeyneb idiler.

Rukiye, Hafsa,
Ümmü Gülsüm,
Nesibe, Esma gibiler.

Muhaciri Ensarıyla mükemmel kardeştiler,
Her güzeli, her çileyi beraber paylaştılar.

Sabrettiler,
Şükrettiler,
Hakk’a hizmet ettiler.

Hazreti Zübeyr,
Ebu Hureyre,
Cafer, Sa’d kardeştiler.

Abdurrahman,
Ebu’d-Derda,
Selman, Zeyd kardeştiler.

Abdullah, Abbas,
Hasan Hüseyin,
Amir Ümeyr idiler.

Hakk onlardan ebediyyen razı olsun diyelim,
Gökteki yıldızlar onlar, kıymetini bilelim,
Gel gidelim izlerinden,
Cennet gülün derelim.

Hayrunnisa Açıkgözoğlu