Gençler Daha Şanssız

Kalp krizi, genç insanlarda yaşlılara göre daha tehlikeli sonuçlar doğuruyor…
Yaşlılarda ana damar tıkanınca yan damarlar devreye giriyor ancak gençlerde yan damarlar gelişimini tamamlamadığı için kalp krizi öldürüyor.

Uz. Dr. Özlem Batukan Esen 11- 17 Nisan Kalp Sağlığı Haftasında, gençlerde kalp hastalıkları ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi.

Yaşlandıkça damarlar arasında ‘köprü damarları’ oluşuyor. Bu durumda kalp, herhangi bir damar tıkanmasında diğer damardan kan alarak beslenmeye devam edebiliyor. Gençlerde böyle bir yapı oluşmadığı için krize hazırlıksız olan kalp, aniden durup, ölüme sebep olabiliyor.

Beden Eğitimi Derslerine Dikkat!
12-13’lü yaşlarda beden eğitimi derslerinde öğrenciler ani kalp krizi nedeniyle kaybediliyor. Burada altta yatan en önemli faktör, ailesel faktörler olarak gösteriliyor. Ailede mutlaka erken ve ani ölümlerin araştırılması gerekli görülüyor.

Bu tür ölümlerde gencin ailesinde ani ölüm olanların oranı, % 30… Yapısal kalp bozuklukları, kalp ritim bozuklukları ve kalp kası hastalıkları ani ölümlerin en önemli nedenlerinden.

Bu tür ölümlerin nedeni kalp krizi değil ama aşırı adrenalin deşarjı nedeniyle ortaya çıkan ritim bozuklukları. Bunu önceden öngörmek şu anki şartlarda mümkün olmasa da çocukların küçük yaşlardaki şikayetlerinin dikkate alınması büyük önem kazanıyor. Nefes daralması ve çarpıntı gibi şikayetler dile getiren çocukların daha erken doktora götürülmesi gerekiyor.

Sporculardaki Ani Ölümlerin Nedeni Kalp Krizi…
Spor esnasında gerçekleşen kalp krizlerinde stres faktörünün önemli olduğu düşünülüyor.

Kalp duvarında oluşan kolesterol içeriği yoğun plaklar, strese bağlı olarak yırtılır. Yoğun stres altındaki rekabet sporları yapan sporcularda adrenalin seviyesi yükselir ve bunun içine bazı ilaç kullanımları da eklendiğinde bu plaklar yırtılır. Bu plak yırtıkları pıhtılaşarak aniden damarların tıkanmasına neden olabilir. Bu da kalp krizinden ölümleri beraberinde getirir. Futbol, basketbol gibi rekabet gerektiren sporlar genç sporcular için çok daha fazla risk taşımaktadır.

Halı Saha Maçlarında da Ani Ölüm Riski Var
Halı saha maçlarında kalp krizine bağlı ani ölümlerin ortaya çıkmasının nedeni, oyuncuların profesyonel sporcu olmamaları.

Çünkü haftada bir kez halı sahada maç yapan amatör sporcular, yeterli kondisyona sahip değil, düzenli olarak spor yapmıyor ve hareketsiz yaşıyor.

Bu hareketsizlik, haftada bir yapılan maç ile yüksek adrenalin deşarjını ve kalp krizinden ölümü getiriyor.

Gençlerin halı saha maçlarında kaybedilmesinin altında da stres yüzünden damar içindeki plakların yırtılması ve kalp krizi oluşması yatıyor.

Gençler Kalp Sağlığını Kontrol Altında Tutmalı
Kalp krizini önceden teşhis edebilmenin tek bir yolu yok.

Sporcuların sahada kaybedilmemesi için ayrıntılı tetkiklerin çok titiz bir şekilde yapılması gerekli…

Özellikle rekabet gerektiren sporlarla uğraşanların yıllık olarak, tüm kolesterol profili, genetik risk marker’i olabilecek kan tahlilleri ve bunların yanında ekokardiyografi ve efor testleri incelemeleri yapılmalı.

Riskli gruplar yani birinci derecede yakınlarında ani ölüm hikayesi bulunanlar, kalp kasında kalınlaşma oluşmuş sporcular, kas hastalığı olanlar üst tetkiklere yönlendirilmeli.

T Dalga Alternansı yüksek riskli kişilerde uygulanması gereken bir tetkiktir. Risk gruplarında birinci basamak olarak kullanılmalıdır.

(Habertürk)