Geldi Manevi Bahar

DSC_0445

Allah’a sonsuz hamdü senalar olsun ki üç ayların ilki olan recebi şerif ayına kavuştuk. Kameri ayların yedincisi İslam dininin kıymet verdiği aylardan birisidir. Allahu Teala Hz. leri biz kullarına acıyıp merhamet ettiğinden bazı gecelere gün ve aylara kıymet vermiş, bu zamanlarda yapılan ibadetlere daha fazla sevaplar bağışlamıştır. Allah (cc) ın bir ismi de Er-Rafı yücelten, izzet ve şeref bahş eden. Allah cc dilediğini alçalttığı gibi dilediğini de yüceltir, bu O nun tasarrufundadır. Mübarek gecelerden ikisi olan Regaib gecesi ve mirac gecesi de bu aydadır.

Receb kelimesi bir şeyden korkmak, utanmak veya heybetinden dolayı ululamak ve tazim etmek anlamlarına gelir. Receb ayı için “Receb i Mudır,şehrul asem, şehrullahil ehab, şehrul mutahhar ve şehrülferd gibi isimler de kullanılmıştır. Adem (as) dan beri bu ay kıymetli idi.Her ümmet bu aya hürmet edip saygı göstermiştir.Cahiliye döneminde de bu aya hürmet edilir,  haram aylardan sayılır savaşılmazdı.

Kuran ı Kerim de “Şüphesiz ki gökleri ve yeri yarattığı günden beri Allah katında ayların sayısı, Allah ın kitabında on iki aydır. Onlardan dördü(olan  Zilkade, Zilhicce, Muharrem, Receb) haram olan (hürmet gereken ay)lardır.İşte dosdoğru din (hesap) budur. O halde onlarda  kendinize yazık etmeyin.”(Tevbe 36) buyruluyor.

Gerçek şu ki: Hiçbir vakit nefse zulüm caiz değildir. Fakat bu haram kılınmış aylarda günaha girmek, bu ayların hürmetine de aykırı olacağından nefse daha ziyade zulüm olur. Bu aylar mademki, Allah katında fazlaca bir hürmete mazhardır, artık bunların bu hürmetine aykırı olarak bu aylarda ki yapılacak günahlarında cezası o oranda artar, bu hususa çok dikkat edilmelidir. Bu aylarda yapılan her hasene, her iyilik,her ibadet en az yediyüz katıyla muamele görür.ramazanda ise bin katıyla muamele görür buyruluyor.

Receb ayının fazileti ve üstünlüğü çoktur ve hadisi şeriflerle bildirilmiştir. Peygamber (sav) efendimiz “ Receb Allah (cc) nın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan da müminlerin ayıdır” buyurdu. Receb ayının ilk Cuma gecesi Regaib gecesidir,çünkü bu gecede Allah cc hz.leri  mümin kullarına çok ihsanlarda ikramlarda bulunur. Rasullallah sav efendimiz:”Receb ayı öyle büyük bir aydır ki, bir kimse bu ayda bir gün oruç tutsa, Allah ona bin yıl oruç tutmuş sevabı yazar, iki gün tutsa ikibin yıl tutmuş kadar sevab yazar. Yedi gün oruç tutsa  cehennem kapıları ona kapanır. Sekiz gün ouç tutsa, cennetin sekiz kapısı açılır, hangisinden isterse cennete ordan girer, on gün oruç tutsa Allah günahlarını hasenata çevirir” buyuruyor.

Yine SAV efendimiz mirac hadisesini anlatırken: Cebrail as mihmandarlığında cenneti gezerken bir nehir gördüm mis gibi bir kokusu  buz gibi soğuk suyu baldan tatlı tadı vardı ki sordum Cebrail e :”Ey kardeşim bu nehir kimler için hazırlanmıştır?” Cebrail  de:”bu ırmak receb ayında sana çok çok salatü selam getirenler içindir” buyruluyor.”Cennette bir saray vardır ki,ona receb ayında oruç tutanlardan başkası giremez. “Cennette receb isminde bir nehir vardır. Sütten beyaz, baldan tatlıdır. Bir kimse receb ayında bir gün oruç tutarsa,Allahu Teala onu bu nehirden sular.

Hiçbir peygambere nasib olmayan, ancak alemlere rahmet Hz. Muhammed (sav)efendimize has kılınan mirac hadiseside bu mübarek ayda  olmuştur. Nice ayet ve tecellileri müşahede etmiştir. Mirac harikası aklın idrak ölçüsünden çok yüksektir. Ayette “Sonra O na yaklaştı ve sarktı.” Tefsirde deniyor ki  Muhammed (sav) in nefsi bu makama gönderilince buradan asla geri dönmem dedi. O na: gerçek şu ki, bu makamı senin için hazırlayan, dünyada da olsan sana vermeye kadirdir. Geri dön insanları bize çağır, şayet burayı özler müştak olursan, namaz için Mescidi  Haram a girersin bizde seni bu makama ulaştırırız. Bunun için Efendimiz (sav):Bizi ferahlat ey Bilal” yine bu sebeple “gözün nuru namazda kılındı” buyurmuşlardır. Namaz  müminlerin miracıdır denilir, tabiî ki hakkı ile eda edilen namaz. İşte bizlerde bu mübarek ay içerisinde  olan mirac mucizesinin manasını idrak etmiş şanslı insanlar olup, yolunda eriştiren,her türlü ortaktan münezzeh yüce Allah ı övüp içten teşekkür etmeliyiz

Şakiki belhi diyorki “ ibadet sanattır. İbadetler bir takım alışkanlıklar değildir. İşte bu aylar bu zamanlar ibadet sanatını icra etme zamanlarıdır. Gaflete düşüp de boşa geçirirsek sonra pişman oluruz. Çalışmak ve şuurla yapmak lazım. Yapılan ibadetlerin, amellerin fesada uğramaması, boşa çıkmaması lazım. Kişi bildiğini lafta bırakmamalı, içine sindirmeli, hayatında uygulamalı, ilmi ile amil olmalıdır. Pasif değil aktif olmak bu yolun bu günlerin kadri kıymetini bilmek lazım Bu ay hazırlık temizlik tevbe ayıdır.

Bahar gelince insan nasıl sevinir, kış aylarının verdiği kasveti atıp, canlanır gayrete gelip aşkla şevkle çalışmaya başlarsa manevi mevsim bahara erdi, kalk, davran, gayrete gel, harekete geç, hizmete koş, saflarda yerini al! Halka faydan hayırlara iştirakin olsun.

Niderler kalbi irfan olmayınca,
Niderler kasrı sultan olmayınca,
Tecelli ister isen kalbi pak et,
Gül açılmaz gülistan olmayınca…

İ. Hakkı Bursevi

Nezahat Külekci


Kaynaklar:

Kuranı Kerim Meali ve tefsiri Ömer Nasuhi  Bilmen

Başmakaleler 2 Mahmud Esad Coşan ra

Avustralya sohbetleri Mahmud Esad Coşan ra

Esmaül Hüsna şerhi 3 Şahver Çelikoğlu

İslamda ibadetler        “               “

Osmanlı Tarih deyimleri sözlüğü M.Z. Pakalın