Fıtrat – 1 | Kadın ve Aile

Fıtrat – 1

PROF. DR. M. ES’AD COŞAN (RA)’IN SOHBETLERİNDE FITRAT (1)

damlalar

Bizi yaratan, yaşatan, ins ü cinnin hâlıkı, mahlukâtın râzıkı, mülkün mâliki, âlemlerin rabbi Allah-u Tebareke ve Teâlâ hazretleridir. Her şeyimiz O’ndandır. O’nundur ve biz sonunda O’na döneceğiz.

O’nun üzerimizdeki nimetlerini düşündüğümüz zaman farkına varırız ki, lütufları, izzet ü ikrâmları sayılamayacak kadar çok ve nihayetsizdir. Varlık ve vücûd O’nun “cûd”u; yaşam ve hayat, O’nun kerem-i bî-hudûdu, eseri ve sonucudur. Elhamdülillah ki bizleri, eşref-i mahlukât olan “insan” olarak yarattı; ekmel-i edyânı olan “İslâm”la mütedeyyin, ekber-i insânı olan imanla müşerref mü’min eyledi; eşref-i beşer ve ekrem-i rusül olan Muhammed-i Mustafâ’sına tâbi, efdal ümmet kıldı; sallallâhu aleyhi ve âlihî ve selleme teslîmen kesîrâ![1]

İnsan dünyaya geldiği zaman tertemiz olarak, günahsız olarak doğuyor. Bazı dinler doğuştan günahlı sayıyor insanı; öyle bir şey yoktur.[2] İnsan mâsum olarak, hiçbir şey bilmeden, suç işlemeden doğar. Zavallı bir aciz bebekçik olarak doğuyor, annesi babası büyütüp, eğitiyor.[3]

İnsanoğlu kendisinin yaratılışını kendisi mi tayin etti? Bu akla mantığa aykırı, insan kendisi aciz olarak yaratıldı, bebek olarak yaratıldı, sonra büyüdü. İnsanı bu hale getiren insanın dışındaki yüce varlık, Allah-u Teâlâ (c.c) ‘dür… Yerin göğün sahibi Allah (c.c)…

İnsanoğlu ne sanıyor yani? Kendisine verilen üstün meziyet, akıl, konuşma kabiliyeti, düşünme kabiliyeti, görmesi, işitmesi, hafızası… Bunların hepsi nedir? Bunların hepsi birer kıymettir, birer meziyettir. Başka mahlûklarda yok böyle bir şey. Çevremizdeki mahlûklara bakıyoruz; en mükemmel şekilde yaratılmışız. O, bizi yaratanı, bize bunları vereni arayıp bulacağız. Daima Cenabı Hakk’ın varlığını, birliğini idrak edip, ona güzel kulluk etmeğe çalışacağız, aziz ve muhterem kardeşlerim! Bu bizim Rabbimize teşekkür borcumuz.[4]

İslâm, inancın ilk başladığı insanla beraber günümüze kadar gelen hak inançtır. O halde İslâm dini, insanlığın dinidir. Bugün de öyledir. Bütün insanlığı birleştirecek dindir. Çünkü bütün peygamberleri tanıyor. Bütün peygamberler İslâm ile meşru peygamber olma tasdikini, vesikasını elde etmiştir. [5]

Doğar doğmaz bir bebeği hemen annesinin sütünü emmeğe yönlendiren nedir? Allah (c.c) insanoğlunu yemek içmek ihtiyacıyla yarattığı için, fıtraten hemen annesini arar yeni doğmuş bir bebek, ondan sonra da çeşitli gıdaları yemeyi içmeyi öğrenir, büyür. Hattâ yemek içmek için çalışmak, para kazanmak ihtiyacını duyar. Yemek-içmek, insanın günah olmayan tabii bir hakkıdır. Yani bunu tamamen kısıtlama İslâm’da yoktur. Zaman zaman kısıtlamak suretiyle nefsi terbiye etmek var ama tamamen kısıtlamak doğaya, insanın yaradılışına-fıtratına aykırı olduğundan, İslâm böyle bir şeyi kabul etmiyor. İslam’da esas olan yanlışa sapmadan, ölçülü, dengeli tabii yürümektir ki Efendimiz (sas) ‘de bunu öğretmiş ve öyle de yaşamıştır.[6]

Miraca çıktığında yaşadığı harikulade olayları anlatırken bir tanesini de Efendimiz (sas) şöyle aktarıyor:

“Bana üç tane kap getirildi; cennet şarabından bir kap, cennet sütünden bir kap, cennet balından bir kap… Bal, süt ve meşrubat. Hamr, yani cennet şarabı, meşrubatı. Ben süt kabını aldım.” O zaman Cebrâil (as) dedi ki:

“–Bu senin ve ümmetinin üzerinde bulunduğu fıtrattır”

Yani, Efendimiz (sas)’in sütü alması fıtratı tercih etmesi demektir. Tabii bu da muhterem kardeşlerim, İslâm dininin insan tabiatına uygunluğu demek. Fıtrata, yaradılışa müsait, ahkâmı yaradılışa ters değil…

–“Bir misal ver hocam da yaradılışa ters nedir anlayayım, yaradılışa uygun nedir anlayayım”, derseniz;

Meselâ İslâm’da nikâh Peygamber Efendimiz (sas)’’in sünnetidir, evlenmek sevaptır, evlilik birçok sevaplar kazandırır insana… Evine yiyecek içecek getirdiği zaman, yedi yüz misli sevap alır; çoluk çocuğunu yetiştirince sevap alır, hanım çocuğunu emzirince sevap alır, cihad etmiş gibi ecir kazanır. Karı koca birbirleriyle güzel muamele ettikleri zaman sevap kazanırlar. Yani bir sürü sevap kazanırlar. Bu, insanın tabiatıdır, fıtratıdır işte. [7]

Allah (c.c)insanı erkekli dişili yaratmış, evlenmek normal. Nikâh normal de zina haram… Yemek yemek normal. Yemek yemek normal de, haramdan yemek yasak, aşırı yemek yasak… Uykulu yaratılmış; uyuması normal de, uykusundan fedâkârlık yapıp da, Allah’ın rızası için kalkıp abdest alıp da, namaz kılmak sevap… Yâni kendi tabiatının yükünü hissederek, yorgunluğunu hissederek ona rağmen Allah’ın yolunda gitmeğe çalışmak, nefsini yenerek Allah’ın sevabını kazanmağa çalışmak güzel… İşte bu güzelliği anlayabilmek lâzım![8]

Fıtrata aykırılık nedir? Evlenmemek, bekâr durmak veya evlenmemeyi dinin bir esasıymış gibi ortaya koymak; işte fıtrata aykırılık… Bizim dinimiz insan tabiatına, çevreye en uygun dindir. Çevreyi de İslâm dini korur, insanın ruhunu da İslâm dini korur, bedenini de İslâm dini korur. Çünkü fıtrat dinidir, her şey tabii, her şey güzel, her şey olurunca, her şey akış istikametine uygun, akış istikametine ters değil… Bizim dinimiz fıtrat dinidir. Çağın dinidir, çağlar üstü dindir, ileriye doğru kıyamete kadar insanlığın aradığı dindir. Çünkü fıtrat dinidir. İnsanın tabiatına uygun olağanüstü, olağandışı, akıl dışı, mantık dışı şeyler yok. Her şey insanın tabiatına, fıtratına uygundur.[9]

Peygamber Efendimiz (sas), beşerin serveri olduğu halde, meleklerden üstün olduğu halde, beşer gibi yaşamış, beşer gibi hastalanmış, iyi olmuş, yorulmuş, dinlenmiş, terlemiş, üşümüş… Ticaret yapmış, kazanmış, borca girmiş… Evlenmiş, çoluk çocuğu olmuş, çocukları vefat etmiş, acılarını görmüş… Ümmeti kendisini kabul etmiş, kabul etmeyenler olmuş, kabul etmeyenlerin ezâsına tahammül etmiş. Tabii bir hayat sürmüş. Peygamber Efendimiz (sas)’ın beşer peygamber olduğunu, fıtrat peygamberi olduğunu anlayamadılar. Bilmem siz anlayabiliyor musunuz?.. Yani tabilik içinde, Allah’ın yarattığı huylar ve haller içinde Allah’a güzel ibadet etmek…[10][1] Baş makaleler 3, Nice nurlu, huzurlu, erdemli, mübarek kentlere

[2] İskenderpasa.com,Cuma sohbetleri,Nefsin arzuları, 21.04.2000, avustralya

[3] İskenderpasa.com,Cuma sohbetleri,Nefsin arzuları, 21.04.2000, avustralya

[4] İskenderpasa.com, Cuma sohbetleri, hakkı söylemek,4.02.2000 avustrlya

[5] İskenderpasa.com, Konferanslar, İslamiyet nedir?, 11.02.1992

[6] İskenderpasa.com,Cuma sohbetleri,Nefsin arzuları, 21.04.2000, avustralya

[7] Miraç, Peygamberimizin dilinden miraç

[8] Miraç, İslam Fıtrat Dinidir

[9] Miraç, Peygamberimizin dilinden miraç

[10] Miraç, İslam Fıtrat Dinidir