Ev Ekonomisi

Eskiden ev içi faaliyetler sınırlı ve belli başlı işlerden oluşuyordu. Her bir işi kimin yapacağı yazılı olmayan prosedürler ile belirlenmişti. Hazır gıda, teknolojik ev aletleri gibi yardımcılar yoktu. Her ihtiyaç ev içinde karşılanıyor dolayısıyla üretim ve tüketim birbirini dengeliyordu. Günümüzde ise ev içi gelir ve giderleri çokça çeşitlenmiş düzenlenmesi ve planlanması elzem hale gelmiştir.

Toplumun en temel birimi olan ailenin varlığını sürdürürken elindeki kaynakları en etkin biçimde kullanıp, aynı zamanda en az maliyetler ödemesi için doğru bir ev ekonomisi yönetimine ihtiyacı vardır. Bunun için ev ekonomisi bölümümüz ile ev ve aile bireylerin sahip olduğu kaynakları amaca en uygun şekilde kullanma bilgi ve becerisini kazandırmak istiyoruz. Ev ekonomisi bölümü hedef kitlesi ilk olarak ailenin ev içi bütçesini organize eden hanımlar olup, günümüzde kadınların da çalışması ile birlikte ev işlerinin düzenlenmesi tüm aile fertlerine paylaştırılmaktadır. Hem çalışan hem ev hanımları hem de bireyler için ev ekonomisi olmazsa olmaz bir ihtiyaçtır. Hane bireylerinin ev idaresi yeteneklerinin gelişmesine katkıda bulunacak olan bu bölümüz de genel olarak;

– Ev içi araçların en ekonomik ve etkin kullanımı,
– Konut seçimi ve düzenlenmesi,
– Ev teknolojisi
– Ev işlerinin planlanması,
– Ev düzenlenmesi
– Doğru ev temizliği
– Giysi seçimi
– Tüketim bilinci ve bilinçli tüketici
– Yiyecek üretim ilkeleri
– Ev kazaları ve ilkyardım,
– Çocuk ve ergen bakımı,
– Yaşlı bakımı,
– Doğru alışveriş ilkeleri gibi konulara değineceğiz.

Büşra Yaz Ökten