Emin

Size, mü’min kimdir, haber vereyim mi? O öyle bir kimsedir ki, insanlar malları ve canları hususunda kendisinden emin olurlar. Müslim ise, Müslümanların, onun dilinden ve elinden salim olduğu kimsedir. Mücahid de, Allah’a itaat hususunda nefsi ile cihad edendir. Muhacire gelince, hata ve günahlardan kaçan kimsedir.
Hz. Fudale İbni Ubeyd (r.a.)