Ellerimizi Açalım

demet_cami_3

DUA VAKTİ

Sen benim Rabbimsin ve ben de senin kulunum. Nefsime zulmettim. (işte) günahlarımı itiraf ediyorum, bütün günahlarımı bağışla. Çünkü günahları ancak sen bağışlarsın. Beni ahlakın en güzeline erdir. Onun en güzeline sen erdirirsin. Ahlakın kötüsünden de beni uzaklaştır. Çünkü onun kötüsünden beni ancak sen uzaklaştırırsın. Buyur, Allah’ım! Buyur! Hayrın hepsi, Senin elindedir. Şer, sana nispet edilemez. Ben sana (sığınır) ve sana dönerim. Sen, mübârek ve yücesin. Senden bağışlanma diler ve sana tevbe ederim.  (Müslim,”Salatü’l-müsâfirin”,201)

Allah’ım! Sen Rabbimsin. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben ise senin kulunum. Gücüm yettiğince sana verdiğim söz ve ahdim üzereyim. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınırım. Üzerimdeki nimetini ikrar eder, günahımı da sana itiraf ederim. Beni affet. Günahları bağışlayan ancak ve ancak sensin. (ibn Mâce, “Dua”, 14,r.3872)

Azîm ve Kerîm, kendisinden başka ilâh bulunmayan, Hayy ve Kayyûm olan Allah’ın günahlarımı bağışlamasını diler, kendisine tevbe ederim. (Tirmizî, “Da’avât”, 17, r.3397)

Allah’ım! Doğu ile Batı arasını uzak kıldığın gibi benimle günahlarım arasını uzak kıl. Allah’ım! Beyaz elbisenin kirden arınması gibi, sen de beni hatalardan arındır. Allah’ım! Hatalarımı su, kar ve dolu ile yıka. (Buhâri, “Ezan”, 89, r.744)

Allah’ım! Geçmiş bütün günahlarımı bağışla. Kalan ömrümde de beni (kötülüklerden ve kötü şeylerden)koru. Razı ve hoşnut olacağın güzel amelleri bana nasip et. (Ahmed b. Hanbel, V,396, r.23355)

Allah’ım! Beni bağışla, bana merhamet et, rızanı kazandıracak işler yaptır, bana afiyet ve hayırlı rızık ver. (Müslim, “Zikir”, 35)

Allah’ım! Kötü ahlaklı olmaktan, fena işler yapmaktan ve yanlış inançlara sapmaktan sana sığınırım. (Tirmizî, “Da’avât”, 127, r.3591)

Allah’ım! Beni senin doğru yoluna ilet! Nefsimin şerrinden beni koru. (Tirmizî, “Da’avât”, 70, r.3483)

Ey kalplerı (halden hale) çeviren (Allah’ım)! Benim kalbimi dininden ayırma. (Tirmizî, “Da’avât”, 90, r.3522)

Allah’ım! Seni hamd ile tesbih ve tenzih ederim. Senden başka ilah olmadığına şehadet ederim. Senden mağfiret diler ve sana tevbe ederim. Kötülük işledim, nefsime zulmettim; beni bağışla. Günahları bağışlayan ancak sensin. (Tirmizî, “Da’avât”, 39, r.3433)

Allah’ım! İşlenecek günahlara engel olan; sana karşı duyacağımız bir korku nasip eyle. Kendisiyle bizi cennete ulaştıracağın; kendisiyle dünya musibetlerini bizim için kolay kılacağın; yakînden bir parça nasip eyle. Bize hayat verdiğin müddetçe kulaklarımızı, gözlerimizi ve gücümüzü bizim için faydalı kıl. Soyumuzdan gelenler için de faydalı kıl. Zulmedenlere karşı bize yaptıklarının misliyle mukabele eyle. Düşmanlık yapanlara karşı bize yardım eyle. Dinimizle ilgili hususlarda bize musibet verme. Dünyayı en büyük gayemiz eyleme ve ilmimizi de sadece dünyaya has kılma. Bize merhamet etmeyen kimseleri, bize musallat eyleme. (Tirmizî, “Da’avât”, 80, r.3502)

Allah’ım! Dünya ve ahrette af ve afiyet dilerim. Allah’ım! Dinimde ve dünyamda, ailemde ve malımda senden af ve afiyet dilerim. Allah’ım! Ayıplarımı ört ve beni korktuklarımdan emin eyle. Önümden ve arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden beni muhafaza eyle. (Ayaklarımın) altında (yerin kayıp beni) kapsamasından sana sığınırım. (İbn Mâce, “Dua”,14, r.3871)

Allah’ım! Ben kendime çok zulmettim. Günahları bağışlayacak ise yalnız sensin. Öyleyse tükenmez lütfunla beni bağışla, bana merhamet eyle. Çünkü affı sonsuz, merhameti nihayetsiz olan yalnız sensin. (Tirmizî, “Da’avât”, 97, r.3531)

Allah’ım! Bana yardım eyle. Beni doğru yola ilet ve yolunda olmayı kolaylaştır. Allah’ım! Beni, sana şükredenlerden, seni zikredenlerden, senden korkanlardan, sana çok itaat edenlerden, mütevazı olanlardan ve sana yönelenlerden eyle. Rabbim! Tevbemi kabul eyle. Günahımı temizle, Duamı kabul eyle. Kalbime hidayet nasip eyle. Dilimi doğru eyle. Delilimi sağlam kıl. Kalbimden nefret duygusunu çekip çıkar. (İbn Mâce, “Dua”,2, r.3830)

Allah’ım! Günahlarımı, bilgisizlik yüzünden yaptıklarımı, haddimi aşarak işlediğim kusurlarımı, benden daha iyi bildiğin bütün suçlarımı bağışla. Allah’ım! Ciddi ve şaka yollu yaptıklarımı, yanlışlıkla ve bilerek işlediğimi ki bunların hepsi vardır, affeyle. Allah’ım! Şimdiye kadar yaptığım ve bundan sonra yapacağım, gizlediğim ve açığa vurduğum, benden daha iyi bildiğin günahlarımı affeyle. Öne geçiren de sensin, geride bırakan da sen. Sen her şeye gücü yetensin. (Müslim, “Zikir”, 70)

Halim ve Kerim olan Allah’tan başka ilah yoktur. Büyük Arş’ın Rabbi olan Allah’ı tesbih ederim. Hamd âlemlerin Rabbi olan Allah’a özgüdür. Allah’ım! Senin rahmetini kazandıracak, bağışlamanı sağlayacak işler yapmayı, bütün iyiliklerden kazanç elde etmeyi ve bütün günahlardan emin olmayı dilerim. Beni günahlarla (baş başa) bırakma, ancak sen bağışlarsın; beni kederle (baş başa) bırakma, ancak sen kurtarırsın; beni rızana uygun olan ihtiyaçlara (muhtaç halde) bırakma, ancak sen giderirsin. Ey merhametlilerin en merhametlisi! (İbn Mâce, “İkâme”,189, r.1384)