Eğitimin Fıtrata Etkileri

rfrf

İlk eğitim anne karnında başlar hatta daha önceden iyi bir eş seçimi ile. Çocuk doğduktan sonra ana- baba gerek teşvik ve ödüllendirme,  gerek ikaz, gerek model olma ve çeşitli eğitim yöntemleri ile çocuğa bir disiplin kazandırmaktadır. Çünkü insan bir rehbere ihtiyaç duyar. İlk rehberleri ise ebeveyni ve öğretmenleridir.

İnsanın doğası kin, hased, cimrilik, kendini beğenme gibi kötü huylar içermektedir. Huylar doğuştan ve sonradan kazanılandır. İnsan tabiatı hem iyiliğe hem kötülüğe eğilimlidir; şekillendirilmeye de müsaittir. Sağlam ve istikrarlı bir yol takip edilerek insana güzel huylar kazandırılması ve olgun hale gelmesi eğitimin hedeflerindendir. Sağlıklı bilgiler ışığında doğru bir eğitim insana güzel davranışları kazandırıp, bunların yerleşmesine zemin hazırlayacaktır. Yanlış eğitim, kötü alışkanlıklar fıtratın doğal, tabi, asli halinden çıkıp bozulmasına yol açar. Arabayı direksiyonsuz sürerseniz nereye çarpıp ne kadar zarar vereceği belli olmaz. İnsanın da sağlıklı eğitim sürecine dâhil edilmediği zaman kendine ve çevresine ne kadar zarar verdiğini görmekteyiz. İnsan sonradan kazanılan bir huy, özellik olarak çevresinde duyup gözlediği konuşma ve ifade biçimlerini modelleme ve taklit yolu ile kullanır. Eğer bu durum istenmeyen kötü bir davranış ise ebeveyn uygun müdahalede bulunarak ve doğru olanı göstererek çocukta güzel huy ve alışkanlıkların yerleştirilmesi konusunda bir çaba harcar; zemin hazırlar. Yani ona doğru yolda rehberlik etmiş olur.

“Mademki alışkanlıkların esiriyiz; o zaman ne yapıp edelim iyi alışkanlıklar kazanalım” diyen kişi çok doğru söylemiştir. Çünkü alışkanlıklar yaşlanınca bile insanı bırakmaz; kökleşir. Çocuğun ilk alışkanlıkları ailede görüp taklit ettikleridir. Çocuğun konuşmaya başladığı evrede ona öğretilecek ilk sözlerin “La ilahe illallah” olması insan fıtratının takip edeceği sağlam yolun başlangıcı ve vurgulanması açısından çok önemlidir. Kişi iyi bir terbiye görmezse işte o zaman “can çıkar huy çıkmaz” sözü gerçekleşmiş olur. Diğer halde insan sürekli olarak gelişime açık olduğunda güzel ahlakın belirtileri, meyveleri onda görülecektir.

Psk. Oya Erdoğan