Dualarla Allah Rasulü

İnsanın Rabbiyle iletişime geçmesinin en tesirli yolu duadır. Dua başlı başına bir ibadet olduğu gibi, diğer bütün ibadetlerin de esasıdır.

“Dua ibadetin iliği, özüdür. “

Allahu Teâlâ hazretleri Kur’ân’ı Kerîm’de pek çok âyet-i kerîmede dua etmemizi ister: “Bana dua edin size karşılık vereyim.” (Mü’min 40/60) Duanın katındaki öneminden bahseder: “…Duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin.” (Furkân 25/77) Nasıl dua etmemiz gerektiğini öğretir: “ Rabbinize yalvararak gizlice dua edin.” (A’raf 7/55)  Hatta bizzat bizim dilimizden dua eder: “Yalnız sana kulluk eder ve ancak senden yardım dileriz.” (Fâtihâ 1/5)

Yaratan yaratılan arasındaki alâka, tam anlamıyla dua sayesinde gerçekleşir. Bu münasebet ilim ve söyleyiş işi değil; bir hal, gönül ve yaşama işidir. Onun için ilim bile bazen bu noktada âciz kalır.

Duada insandan Rabbine, Rabbinden insana bir yöneliş vardır: “Beni anın ki, ben de sizi anayım.” (Bakara 2/152)

Her hususta olduğu gibi dua etme konusunda da Efendimiz (sas) üsve i hasenedir. O bize hem duanın ehemmiyetini bildirmiş hem de sadre şifa, veciz dualarıyla duanın şekline ve mahiyetine dair sağlam ipuçları vermiştir.

Dua etmek için belirli, özel ve faziletli vakitler vardır. Mübarek günler, geceler, seher vakitleri, cuma günleri, ezan ve kamet arası gibi. Fakat aslolan hayatı bir ibadet ve dua şuuruyla yaşamaktır. Bu sebeple Efendimiz (sas) hayatının her anında, her cephesinde, her hal ve şartta dua ile iç içe olmuştur. O, önce esbaba tevessül eder yani fiilî ve hâlî olarak dua eder, sonra tevekkül eder, sonra da sözlü olarak dua ederdi.

Efendimiz (sas) umre ziyaretine uğurladığı Hz. Ömer (ra)’e, “Bizi de duandan unutma.”  diyerek dualaşmanın önemine dikkat çeker.” Müslümanın, kardeşi için gıyabında yaptığı dua Allah (cc) katında makbul dualardandır. “

Peygamber Efendimize salât u selam getirmek en kârlı dualardandır. Ona bir salâtu selam getirene Allah (cc) on salât ve rahmet ihsan eder, on hatasını bağışlar, onu on derece yükseltir.

Efendimiz (sas): “Ey kalpleri değiştiren Allah’ım benim kalbimi dinin üzere sabit kıl.” duasını çokça söylerlerdi.

En büyük dualarından biri kıyamet gününde ümmetine şefaat etmek olan Resulullah (sas)’in vird edindiği dualardan bir seçkiyi istifadenize sunuyorum. Allah (cc) şefaatine erenlerden eylesin.

  • “Allah’ım! Beni, güzel amel işlediği zaman sevinenlerden, kötülük yaptığı zaman da mağfiret dileyenlerden kıl.”
  • “Allah’ım! Beni senin doğru yoluna ilet. Nefsimin şerrinden beni koru.”
  • “Allah’ım! Bir göz açıp yumuncaya kadar da olsa beni nefsime bırakma.”
  • “Allah’ım! Dünya ve ahirette af ve afiyet dilerim.”
  • “Allah’ım! Senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği istiyorum.”
  • “Allah’ım! Seni zikretmek, sana şükretmek ve sana güzel ibadet etmek hususunda bana yardım eyle.”
  • “Allah’ım! Faydasız ilimden, ürpermeyen gönülden, doyma bilmeyen nefisten, kabul olmayan duadan sana sığınırım.”

 

Hülya Yılmaz

Kaynaklar:
Dua, Ayet ve Hadislerden Dua Okumaları, Server İletişim 2012
Feyzü’l-Furkân, Kur’ân’ı Kerim ve Açıklamalı Meali, Hasan Tahsin Feyizli

Etiketler: dua