Cuma namazına giderken…

[Ben (Abâye b. Rifâa) Cuma namazına giderken Ebû  Abs arkamdan bana yetişti ve şöyle dedi: Ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’den şöyle buyurduğunu işittim:] “Her kimin ayakları Allah yolunda toza bulanırsa Allah onu cehennem ateşine haram eder.”
(Buhârî, “Cum’a”, 18, r. 906.)