Cennet Cennet Dedikleri…

tyuk

Allah’ın, inananları müjdelediği, ayetlerde çeşitli şekillerde tasvir edilerek bildirilen mükâfat yeri…

Cennet…

İnsanoğlunun öteki dünya hayatında manen dayandığı, kendini mutmain kıldığı, gitmek arzusuyla hayatını şekillendirdiği sonsuz nimet bahçesi…

Cennet…

Zü’l Celal’in “Rableri, imanları sebebiyle onları alt tarafından ırmaklar akan nimetler dolu cennetlerine eriştirir.” buyurarak müjdelediği ebedi huzur mekânı…

Cennet…

Âdemoğlunun dünyada çektiği ezaya, cefaya döktüğü gözyaşına katlanma sebebi…

Cennet…

Huzur-ı ilahîde terazinin sâlih amel kefesinin ağır gelmesi sonucu tadılacak lezzet…

Cennet…

Bu fani hayata tahammül edildiğinde Rabbü’l Âlemin’in “ İçinde hiç bozulmayan sudan ırmaklar, tadı hiç değişmeyen sütten ırmaklar, içenlere her an lezzet veren şaraptan ırmaklar, süzme baldan ırmaklar vardır. Ayrıca meyvelerin hepsi ve bir de Rablerinden mağfiret onlar içindir.” buyurduğu sonu olmayan ferahlık yeri…

Cennet…

Bizlerin yani günahkâr kulların, O’nun rahmetine sığınarak varmayı umut ettiği sonsuz rahmet…

Cennet…

Kerim olan Allah’ın sonlu olan bu hayatta şehadet edip secde eden iman ehline sunduğu ebedî hediye…

Dünyada sabredip cennette buluşanlardan olabilmek duasıyla…

Muhlise Arzu Peçenek