Tasavvuf

İlim Yolcularına

Hepimiz, ilim yolcusuyuz! İmtihanlardan ibaret bir hayat yaşıyoruz. Yaşadıklarımız bize bir şeyler öğretmek için aslında,…

0 Paylaş

Fuzûlî’nin Su Kasidesi

Millet kavramına yapılan tanımlarda din, dil, coğrafya, kültür, medeniyet, ülkü birliği gibi değerler önemli yer…

0 Paylaş

Kabul Olmuş Ramazanlar

Sevgili Peygamberimize ilk vahiy hicretten 12-13 yıl kadar önce Ramazan ayında geldi. Yani yaklaşık hicrî…

0 Paylaş

Bir Din Bilimi Olarak Tasavvuf

  Klasik dönem sufilerinin önemli simalarından biri olan Ebu Nasr Serrac(ö.378); önemli eseri el-Lüma’da tasavvufun…

0 Paylaş

Seyr-ü Süluk

Seyr ve süluk kelimeleri, lügatte gitmek, yürümek, girmek demektir. Tasavvuf ıstılahı olarak, tarikata giren bir…

0 Paylaş

Zühd Nedir?

Zühd nedir?[1] Hiçbir kul, dünyanın ne olduğunu öğrenmedikçe zühdün ne olduğunu öğrenemez. Âlimler zühd hakkında birçok…

0 Paylaş

Tasavvuf ve Fenâ Hali -I

İslam Tasavvufu derin, insanı ve varlık âlemini, dünya ve ahireti bütünlükçü bir tarzda içine alan…

0 Paylaş

Tasavvufun Tarifleri

Allah Teâlâ’ya ulaşmanın yolları tevbe, muhasebe, havf ve reca gibi kalbi makamlar ile sıdk, ihlas,…

0 Paylaş