Hadis

40 Hadis

40 HADİS İbni Abbâs radıyallahu anhümâ‘dan rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle…

0 Paylaş

Hadis Usûlü -47 Rivayete Göre Taksimleri

a) Çok Rivayet Eden Sahabeler (Muksirûn): Kendilerinden rivayet edilen hadisler binden fazla olan sahabiler. Sahabenin…

0 Paylaş

Hadis Usûlü – 46 Sahabelerin Tabakaları:

Sahabeler, muhtelif âlimler tarafından çeşitli şekillerde tabakalara ayrılmıştır. Bunlardan en ziyade benimsenmiş olanı Hâkim en-Neysâburî’nin…

0 Paylaş

Hadis Usûlü -45 Sahabe

“Sahib” kelimesinin çoğulu olarak “sahb”, “ashab” veya “sahabe”, Hz. Peygamber’in Müslüman çağdaşlarına denir. Terim anlamı…

0 Paylaş

Hadis Usûlü -44 Râvînin Tabakaları:

Tabaka kelimesi, sözlükte herhangi bir vasıfta ortak olanlar anlamına gelir. Hadis ıstılahında ise, yaş ve…

0 Paylaş

Hadis Usûlü-43 İlmur-Rical  

Senedin ehemmiyeti ne ise hadîs ilimleri (ulûmu’l-hadîs) arasında rical ilmi’nin de ehemmiyeti odur. Hadîs hakkında…

0 Paylaş

40 HADİS

Mü’minlerin emîri Ebû Hafs Ömer ibni Hattâb radıyallahu anh, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’i şöyle…

0 Paylaş

40 HADİS

İbni Abbâs radıyallahu anhümâ‘dan rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Başka…

0 Paylaş

Hadis Usûlü- 42

B) Tasnif Devri Rivayet Mahsulleri: 1) Ale’r-Rical Rivayet Mahsulleri: Aslında, daha sonraki dönemlerde yaygınlaşacak olan…

0 Paylaş

40 HADİS

Ebû Hüreyre (radıyallâhu anh) anlatıyor: “Resûlullah(aleyhissalâtü vesselâm) buyurdular ki: “Allah celle şânühû mahlukâtın olmasına hükmettiği…

0 Paylaş