Fıkıh

Namazların Kazası

Bir na­ma­zı vak­tin­de kıl­ma­ya “edâ” vak­tin­den son­ra kıl­ma­ya da “ka­za” de­nir. Vak­tin­de kı­lı­na­ma­yan na­ma­za “fâite”…

0 Paylaş

Namaz 6 / Nafile Namazlar – Secdeler

Na­fi­le Ve­ya Ta­tav­vu’ Na­maz­lar Farz ve­ya va­cip na­maz­lar dı­şın­da ka­lan ve Rasûlullah (s.a.s)’ın kıl­dı­ğı­na da­ir…

0 Paylaş

NAMAZ 5 / Cuma ve Bayram Namazları

Cuma Namazı Cuma Müslümanlar için mübarek bir gündür. Cuma namazı şartlarını taşıyan kimselere farz-ı ayndır.…

0 Paylaş

Soru – Cevap / Namaz – 4

SORU: Üç kez üst üste mazeretsiz Cuma namazına gitmeyen nikahı düşer ve dinden çıkar deniyor…

0 Paylaş

Namaz – 4b / Cemaatle Namaz

İmamlık Hayır veya şer hususunda kendisine uyulan kimseye “imam” denir. Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurulur: Biz,…

0 Paylaş

Namaz – 4a / Cemaatle Namaz

  Dinimiz, cemaatle namaz kılmaya büyük önem vermiştir. Cemaatle namaz kılan Müslümanlar birbirleri ile yakından…

0 Paylaş

Soru – Cevap / Namaz – 3

SORU: Namaz kılarken bazen kaç rekât kıldığımı unutuyorum. Doğru mu yoksa yanlış mı kıldığımdan emin…

0 Paylaş

Namaz – 3

Namazın Sünnetleri Na­ma­zın sün­net­le­ri; ya­pa­na se­vap ka­zan­dı­ran, ter­k e­de­ne ce­za ge­rek­me­yen, an­cak azar­la­ma ve kı­na­ma…

0 Paylaş

Namaz-2

Na­ma­zın Şart­la­rı Ve Rü­kün­le­ri Na­ma­zın ge­çer­li ol­ma­sı için ba­zı şart­la­rın ve rü­kün­le­rin bu­lun­ma­sı ge­rek­li­dir. Şart…

0 Paylaş