Editörden

Editörden

Sizler için onSUz olmayacak bir konu seçtik bu sayımızda. Uçan kuşun, çiçeklerin, böceklerin, toprağın, Afrika’nın…

0 Paylaş

Editörden

Saygıya en lâyık ay olduğu bildirilen Zilhicce ayı[1] ve hicrî yılbaşı olan Muharrem ayında hayatımızı…

0 Paylaş

Editörden

“Denize doğru giden insan. Mutlaklık denizine insanın bir gözyaşı damlası gibi kayışı. İlahi med ve…

0 Paylaş

Editörden

Yaşadığımız şu evreni paylaştığımız milyarlarca canlı var. Doğuyor, yiyip içiyor, büyüyor, çoğalıyoruz. Diğer bütün canlılar…

0 Paylaş

Editörden

“Hoşça bak zatına kîm zübde-i âlemsin sen, Merdüm-i dîde-i ekvân olan âdemsin sen.” “Kendine iyi…

0 Paylaş

Editörden

İnsanlar hangi dönemde olursa olsun ihtiyaçlarını karşılamak, muhtaç olmamak, kalkınmak ve başkalarına da destek olmak…

0 Paylaş

Editörden

Kendisine gerçek anlamda güvenebileceğiniz kimseler var mı hayatınızda? Gözlerine baktığınızda içinizi ısıtan bir güven duygusu…

0 Paylaş

Editörden

Şöyle bir geçmişe baktığımızda, her sene özlemle yolunu gözlediğimiz Kâbe’nin, savaşlar ve salgın hastalıklar sebebiyle…

0 Paylaş

Editörden

Baharın gelişiyle birlikte hayatımızda neler neler değişti… Değişim, bizi gayemize doğru yaklaştıran bir süreç mi…

0 Paylaş

EDİTÖRDEN

Tik tak, tik tak!… Saniyeler dakikaları, dakikalar saatleri, saatler günleri kovalarken ömürler gelip geçiyor. Ancak…

0 Paylaş