Berat Gecesinin İhyası

Şaban ayının yarısı gecesi, Şaban ayının ortasındaki gece Berat gecesidir. Yani 14’ünü 15’ine bağlayan gece oluyor. Onun için o gecede de dualar makbuldür. Ona da itina edersiniz. Zaten elhamdülillah kandil olarak kutlanıyor. Onu da inşaAllah şimdiden niyet ettik ki inşaAllah ihya edelim. O gece abdestli, namazlı, dualı… Böyle Rabbimizin yolunda ibadetle geçsin inşaAllah.
Şaban benim ayımdır.” diyor Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz.
Resûlullah Efendimiz Şaban’da oruç tutarmış, onu ihya edermiş; o bakımdan da olabilir.
Bizim yönümüzden de düşünecek olursak, demek ki önce Allahu Teâlâ hazretleri tarafından tevbemiz kabul olunursa; Allahu Teâlâ hazretlerinin böyle lütufları ile mağfiret olunursak, ondan sonra Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz’in inşaAllah şefaatine de nail olacağız. Oradan da o feyizler bereketler de gelecek.
O zaman Ramazan da bizim ayımız oluyor. Yani Resûlullah’ın da hoşnutluğunu kazanmış olarak Şaban’dan Ramazan’a ulaştığımız zaman artık mahsul ayı.
Başaklar olgunlaştı, taneler irileşti, sarardı. Böyle dallarda ağırlaştılar, boyunlarını büktüler, hadi harman zamanı artık. Onları inşaAllah harmanlayacağız, mahsulü alacağız, feyizlere bereketlere nail olacağız. Hesabı hiç unutmayalım! Yani mal güzel şeydir de, malın kazanılmasından bir hesap var, harcanmasından bir hesap var. Bir de zekât vesâire verildi mi verilmedi mi diye hesap var. Tehlikeli bir şey yani… Çok dikkat etmek lazım! Mal sahibi oldu mu insan, o mal ile ilgili vazifelerini düşünüp titremeli, yapmalı. Bak, elhamdülillah Ramazan geliyor. İşte bu ayda, hatta geçtiğimiz bu Şaban ayında vermeyi büyükler tercih etmişler zekâtları filan.
Neden?
Fukaracıklar Ramazan’a hazırlıklı girsin diye. Fasulye alacak, pirinç alacak, şunu alacak bunu alacak da Ramazan’da rahat edecek. Onun için Şaban’da zekâta fazla ehemmiyet vermişler. Neyse, Ramazan’da da hayırlar çok çok ecirle karşılandığı için aman zekâtta cimrilik etmeyin! Allah emretmiş. Zekâtı verdiniz mi malınız temizlenir. Vermediniz mi malın içi pis kalır.
Balığı temizlemeden yiyor musun?
Karnını yarıyorsun, temizliyorsun. Zekâtı verilmemiş olan mal pistir. Orada cimrilik yapmayalım. Şeytan bizi kandırmasın! “Ben bunu ne zahmetlerle kazandım!” diye elimiz titremesin.
Nereye vereceğiz?
Bir müslümana vereceğiz. Bir hayra vereceğiz.

PROF. DR. MAHMUD ES’AD COŞAN (RH. ALEYH)