Arifan Hizmetiçi Eğitim Programı

DSCF4107

Arifan Kadın ve Aile Kuruluşları Dayanışma Derneği’nin İstanbul’daki Hanım Derneklerinin Üyeleri ve Gönüllülerine yönelik Hizmetiçi Eğitim Programı 22-24 Şubat 2013 tarihinde Çorlu Silver Side Otel’de gerçekleştirildi.

Yaklaşık 200 katılımcı sosyal çalışmalarının verimlilik ve etkililiklerine katkıda bulunmak amacıyla hazırlanan eğitim programında değerli seminercilerin sunumlarından faydalanma imkanı buldu.

Program Al-i İmran Suresi 102-107. Ayetlerin tilaveti ve meali ile başladı. Merhum Prof. Dr. Mahmud Es’ad Coşan’ın toplumun yarısını oluşturan hanımların sosyal çalışmalarda da etkili olması için dernekleşmenin gerekliliğinden ve derneklerin organize olabilmesi için yapılanması konusundaki konuşmasından bir bölüm aktarıldı.

Programda yer alan konulardan hazırlanan özetleri istifadenize sunuyoruz:

 1. YÖNETİM VE ORGANİZASYON (Özler Tümer):

žİnsan, hemcinsleriyle birlikte yaşamaya muhtaç olan sosyal bir varlıktır. Bu birlikteliğin huzurlu bir şekilde devam edebilmesi, herkesin sorumluluk ve haklarını bilmesi, bunların gereklerini yerine getirmesi ile mümkündür.

Toplumlarda hiyerarşi yani dayanışma ve iş bölümünü gerektiren görev dağılımı doğal bir ihtiyacın sonucudur. Hiyerarşinin olmadığı yerde karmaşa vardır.

Yönetim:

– Gerçekleştirilecek amaçların olması,

– Bu amaçları gerçekleştirecek insanların örgütlenmesi,

– İş bölümü ile dağılan insan gücünün bütünleştirilmesini

Kapsayan sürecin adıdır.

žİnsan halife olarak yaratılmıştır: Bakara 30. (Ey Resûlüm!) Hani Rabbin meleklere: “Ben, yeryüzünde (hükümlerimi yerine getirecek) bir halife (yetki ve yöneticiliğe elverişli insan) yaratacağım.” demişti.

En’am 165. “Sizi (emirlerini yerine getirmede) yeryüzünün halifeleri/görevlileri yapan, size verdiği şeylerde sizi imtihan etmek için kiminizi kiminizden derecelerle üstün kılan O’dur. Şüphesiz ki, Rabbinin cezası serîdir ve yine şüphesiz O, çok bağışlayan, çok merhamet edendir.”Bu âyetten şu üç sonuç çıkmaktadır:

– İnsanın içinde yaşadığı dünyada İlâhî tebliğin ve hükmün yerine getirilmesini sağlayan halife/yönetici oluşu.

– İnsanların dünyalık bakımından birbirinden farklı oluşu.

– Bu farklılığın hikmetinin imtihan sebebi oluşudur.

žAllah’ın yeryüzünde halifesi olmak demek, yeryüzünün imarı ile birlikte umûmî kâinat kanunları ile uygun düşen ilâhî nizâmın gerçekleşmesini de sağlamak demektir.

Hilafetle ilgili bir diğer kavram: ‘Emanet’tir:  Ahzab 72. “Doğrusu biz emaneti (emir ve yasakları) göklere, yere ve dağlara arz (ve teklif) ettik de (onlar) bunu yüklenmekten kaçındılar ve on(un getireceği sorumluluk)tan korktular da onu insan yüklendi. (Eğer bunun gereğini yapmaktan kaçınırsa) cidden o çok zalim, çok cahil (demek)tir”

Yönetimin temel fonksiyonları

– Planlama

– Örgütlenme

– Yön verme

– Koordinasyon

– Kontrol

ž  Sinerji:

2+2=4 Matematiksel bir gerçekliktir. Ama bunun farklı olduğu durumlar vardır.

gt

Aynı amaç için bir araya gelen dört kişinin güç toplamı, ikişer kişilik iki grubun güç toplamından daha fazladır.

Bu SİNERJİK ETKİDİR

gtt

Amaçların doğru bilinmesi, onu gerçekleştirecek hedeflerin doğru tespitini sağlar

ž “Ben bu hayrı, hizmeti çalışmayı, niçin yapıyorum” diye herkes kendine sormalı, Maddi menfaat beklemeden, ihlâsla yapıyorsa devam etmeli. (MEC- İslami Çalışma ve Hizmetlerde Metod)

Buradaki tek niyetimiz Allah’ın sevgi ve muhabbetini kazanmaktır. Yoksa dünyayı yaşanılır bir hale getirmek, kötülüğü engellemek veya iyiliği emretmek tek başına amaç değildir. Amaç Allah rızasıdır. Allah bizim böyle yapmamızı istediği için yapmaktır.

Yukarıdan aşağıya görünen: Başarılı bir yöneticinin görüşü yukarıdan kuşbakışı ve daha kuşatıcıdır.  Yukarıdan aşağıya görünen, onu görebilenlere büyük sorumluluklar yükler.

Yöneticiye bağlı bir yardımcının, içinde bulunduğu sistemi yönetici kadar kuşatıcı bir bakış açısıyla görebilmesi ve tanıması mümkün değildir.

Aşağıdan yukarıya görünmeyen: Aşağıdan yukarıya doğru görünmeyen, görünmeli mi? Cevap bütünüyle hayır değildir. Çünkü sistem hakkında bilgilenme ihtiyacı vardır ve bu bilgi motivasyon kaynağıdır. Yöneticiler, aşağıdan yukarıya görünmeyeni en gereklilik noktasında görünür kılmalı ve bilgilendirme konusunda motive edici bir bakış açısıyla mümkün olanı yapmalıdır.

ž  BAŞARILI BİR YÖNETİM İÇİN PRATİKLER

– Sevmeyi öğrenin

– Önce hakkı bilin, kimin haklı olduğunu o zaman anlarsınız

– Yaptığınız işi güzel yapın

– Kişisel gelişiminize önem verin

– Kritik analitik düşünün

– Hizmeti, hayrı sonucunu görerek hedefler doğrultusunda yapın, oyalanmayın

– Planlı yaşayın

– Hizmeti yaygınlaştırın

– Mahrumiyet edepsizliktendir

– İşiniz ile ilgili araştırma yapın, işin ehli olmaya çalışın

– Başkalarının yardımına koşun

– Muhabbetli bir topluluk oluşturun

– Malını, zamanını, bilgisini verecek olan arkadaşlar var. Un var, şeker var, yağ var. Helvayı yapın.

– İletişimi sağlıklı yapın ve kesintisizleştirin

– Teknolojiyi kullanın

– Götürü Pazar edin. Büyük gayeleri, ana hedefleri, temel kaideleri esas edinin, teferruatta boğulmayın

– Yöneticileriniz ve merkeziniz ile sürekli iletişim ve istişareli olun

– Güçlüklerden yılmayın

– Enerji kaçaklarınızı bilin ve önlem alın

– Zamanı gelince emaneti ehline teslim edin…

2. HAYAT PLANI (Doç. Dr. Ayşen Gürcan)

3. HİZMET ANLAYIŞIMIZ (Arife Karatekin)

Sosyal kelimesinin anlamı; toplumla ilgili, toplumsal, içtimai demektir. Bunu biraz daha açacak olursak, sosyal olmak; toplumun üyesi, topluma ait, toplumla ilgili, topluma bağlı olmak demektir.

Sosyal olmanın en güzel örneğini İslam belirlemiştir. Bu sosyalliğin içinde ilkeleri, kuralları da belirler. İctimai kurallar, Aile ve akraba ilişkileri, komşuluk ilişkileri, arkadaşlık, dostluk ilişkileri, iş hayatındaki ilişkiler, alışveriş, ticaret, evlenme, doğum, cenaze vs. bunların hepsinde ilkeleri, adap ve kuralları en ince ayrıntısına kadar belirlemiş, bunlara yönlendirmiş ve yapılmamasının kişiye vereceği zararı dahi bildirerek her yönüyle sosyal yaşantıya teşvik etmiştir. Müslüman toplumlar en sosyal topluluklardır. Ümmet olmak, o ümmetin içinde bir yer teşkil etmekle her birimiz sosyal hayatın içindeyiz.

Yolumuzun prensiplerine, hizmet anlayışına baktığımız zaman Ben değil Biz vardır. Bireysel olgunluğa, erdem ve faziletlere ulaşmak büyük bir hedeftir ancak bireysel eğitimde topluluktan ayrılmak, tek başına kalmak tavsiye edilmez.

Bizim hizmet anlayışımız ve hizmete bakış açımız diğer bütün gruplara örnek olacak kadar kapsamlı ve etkilidir. O halde bizim hizmet anlayışımız nedir, yolumuzun esasları nelerdir bunlara değinerek konuşmamıza devam edelim.

 • Eğitim:
  • “Yaratan Rabbinin adıyla oku; O, insanı bir Alakadan yarattı. Oku! İnsana bilmediklerini öğreten, kalemle (yazmayı) belleten Rabbin, en büyük Kerem sahibidir.“  [ Alak,1-5 )  buyurmak suretiyle, insanın daima arayış içinde olması gerektiğini, eğitim ve öğretimle her an içice bulunması lüzumunu belirtmiştir.
  • “Rabbim benim ilmimi artır” (Taha Süresi: 114 ), diye dua etmemizi öğütlemiş, Diğer bir ayet-i celilede de: “…Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?…“  [ Zümer Suresi:9]  buyurmak suretiyle bilginin ve bilgi sahibinin değerinin ne kadar yüce olduğunu ortaya koymuştur.
  • “Allah içinizden iman edenlerle, ilme nail olanların derecelerini yükseltir“  [ Mücadele Suresi:11]  Ayet-i celilesinde verilen vaadin hak olduğuna inanmış ve Allah katındaki bu dereceye yükselmek inancıyla hareket etmişlerdir.
 • Organize Olmak (Teşkilatlanmak):
  • “İçinizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa eren onlardır.” (Al -i İmran 104)
  • ‘’ Allah, kendi yolunda (birbirine) kurşunla kenetlenip kaynaşmış bir yapı gibi saf halinde (kendi yolunda) savaşanları sever. ’’  (Saff, 4).
  • “Onların işleri aralarında şura-danışma iledir. Kendilerine verdiğimiz rızıktan da sarfederler. Bir haksızlığa uğradıklarında üstün gelmek için aralarında yardımlaşırlar”  (Şûrâ: 38-39)  buyurarak, müminlere işlerini ortaklaşa yapmalarını ve yardımlaşmalarını emredip, birlik ve beraberlik içinde olmalarını istemiştir.
 • Bilimsel Çalışma:
  • ‘’ ….. Bilmiyorsanız zikir ehline (iyi bilenlere) sorun ‘’ ( Nahl 43 )
  • De ki: “Bilenlerle bilmeyenler hiç bir olur mu?” Ancak (bunları), temiz akıl sahipleri düşünürler. (Zümer Suresi:9)
 • Hizmeti Planlamak:
  • İnsana ancak çalıştığının karşılığı vardır.” (Necm süresi, 39)
  • Gevşemeyin, üzülmeyin, eğer mü’min iseniz mutlaka en üstün sizsiniz.” (Âl-i Imran süresi,139) buyurur ve çalışma yapanın gevşememesi, engeller karşısında üzülmemesi için uyarıda bulunur.
  • Kişi, kendisini yolundan alıkoyacak düşünceler, , moral bozucu haberlere iltifat etmeden işini yapmaya devam eder. Bu konuda yine Rabbimiz:
  •  “Şeytandan bir vesvese seni dürterse, hemen Allah’a sığın, çünkü O, (her şeyi) hakkıyla işitendir, bilendir. ‘’
  •   ‘’Takvâya erenler (Allah’ın emirlerine uygun yaşayanlar) var ya, onlara şeytandan bir vesvese dokunduğunda, (Allah’ın emirlerini) hatırlayıp, hemen hakikati görürler. ‘’  ( Araf 200-201)  ayetiyle bize yol gösterir.

HİZMETTE SINIR HİMMETİ GENİŞ TUTMAK
“(Ey Ümmet-i Muhammed!) Siz insanların iyiliği için meydana çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyilikleri yayar, kötülükleri önlersiniz, çünkü Allah’a inanırsınız.” (Âl-i İmrân Sûresi, 3/110)

Biz seni alemler için yalnızca bir rahmet olarak gönderdik.          (Enbiya Suresi / 107)

(Resûlüm!) Şüphesiz biz seni (bütün insanlara) bir şâhit, bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik.  (Fetih 8)

YOLUMUZUN ESASLARI

 1. Kur’an’a ve sünnete bağlılık
 2. Niyetin halis olması
 3. İtikadın doğru olması
 4. Zikir
 5. Murakabe
 6. Vukuf-u kalbi
 7. Hıfz-ı nisbet
 8. Rabıta-i muhabbet
 9. Sohbet-i şeyh

4. HİZMETTE DİNAMİZM ve SÜREKLİLİK (Sıtkı Aslanhan)

Kişisel Eğitim Uzmanı Sıtkı Aslanhan, sağlıklı bir toplum oluşumu ve gönüllü hizmetlerde dinamizm ve süreklilik için ailenin öneminden bahsetti. Gençlerin ve çocukların yetiştirilmesinde aile içindeki rollerin doğru yerde olması gerektiğini annenin anne, babanın baba olarak hiyerarşide yerini alması gerektiğini dramatik ve hareketli sunumu ile anlattı. Geçmiş bugün ve gelecek arasındaki kültürel farklılıklarda kişilerin etkilerini, bugünü yaşayan bizlerin davranışlarının gelecek nesillere etkileri konusunda yaşanmış örnekler verdi.

5. SOSYAL SORUMLULUKLARIMIZ ve GÖREVLERİMİZ (Prof. Dr. Yahya Fidan)

Programın kapanış konuşmasında Arifan Derneği Genel Danışmanı Arife Karatekin katılımcılara teşekkür etti. Arifan Derneğinin web sitesi www.kadinveaile.com dan gelişmeleri takip etmelerini istedi.