Editörden
Mahremiyet

Hayatımızın Bilinmeyen Otomatik Pilotları, Alışkanlıklar

“Huy canın altındadır.” atasözünü birçoğumuz duymuşuzdur. Kişinin ölmeden değişmeyeceğini anlatan bir sözdür. Burada huydan kasıt, kişinin karakteri haline gelmiş davranış kalıpları ve alışkanlıklardır. Peki, gerçekten insanın davranışlarını ve alışkanlıklarını bırakması imkânsız mıdır?…

0 Paylaş

Alışkanlıkların Hayatımızdaki Gücü

Hayatın anlamı içerisinde kendimizi ve manevi konumumuzu alışkanlıklarımızla açık ederiz. Düzenli ve sürekli olarak tekrarladığımız davranışlar alışkanlıklarımızdır. Öğrenerek hayatımıza dahil olan iyi ve kötü alışkanlıklar bir nevi karakter ve kişiliğimizi de şekillendirir.…

0 Paylaş

Ramazan Gibi Kutlu Bir Ay

Herkes Ramazan ayının kutsallığını bilir. Ben, halkımızın yaza ve tatile hazırlandığı şu günlerde, bir başka kutsal aya dikkati çekmek istiyorum. Biz Müslümanlar için Zilhicce de Ramazan gibi, çok müstesna, çok değerli ve…

0 Paylaş

Editörden

Saygıya en lâyık ay olduğu bildirilen Zilhicce ayı[1] ve hicrî yılbaşı olan Muharrem ayında hayatımızı daha kaliteli yaşamak adına “Alışkanlıkların Gücü” konusunu ele aldık sizler için. Üzerine kitaplar yazılan, videolar paylaşılan bir…

0 Paylaş

Kalpte Mahremiyet

Mahrem, Arapça “h-r-m” (haram) kökünden türetilmiş, helal olmayan, yasaklanan şey anlamına gelen bir kelimedir. Sözlük anlamıyla bağlantılı olarak, bireyin özel alanını ifade etmek üzere mahrem/ mahremiyet kavramları kullanılır. Bu bağlamda mahremiyet kişiye…

0 Paylaş

Mahremiyet

Mahremiyet özel alanımıza ait olan, özel hayatımızın başkaları ile paylaşılmayan, gizli kalması gereken bölümü olarak tanımlanabilir. Vücudumuzun görünmesini istemediğimiz bölümleri, özel hayatımızın bizde kalması gereken anları, mahremiyetimizin önemli bölümleridir. Mahremiyet sadece bize…

0 Paylaş

Mahremiyet Eğitimi

Mahremiyet eğitimi, çocukların kendilerini yönetme becerilerini geliştiren zihinsel ve duyusal bir eğitimdir. Bu eğitim sayesinde çocuklar 3-4 yaşlarından itibaren hem kendilerinin hem de diğer kişilerin özeline saygı duymayı öğrenirler. Ayrıca temel davranış…

0 Paylaş

En Mahrem Alanımız, Ailemiz

Aile, toplumumuzun en küçük yapı taşı ve neredeyse insanlık tarihi kadar köklü geçmişi olan bir kurumdur. Ailemiz köklerimizdir, bizi büyütüp besler, bu dünyaya tutunmamıza vesile olur. Hepimizin bildiği üzere ilk terbiye ve…

0 Paylaş

Seyirlik Aileler

Aile ocağımız, güven duygumuz ile ilk temas ettiğimiz mekanlardır.  Bu ocak içerisinde ısınır, olgunlaşır, güvenmeyi ve güven vermeyi burada tecrübe ederiz. Bu yuva, adeta sevme ve güvenme sanatının mekânsal kurgusudur. Bu yönüyle…

0 Paylaş
Hayatımızın Bilinmeyen Otomatik Pilotları, Alışkanlıklar

“Huy canın altındadır.” atasözünü birçoğumuz duymuşuzdur. Kişinin ölmeden değişmeyeceğini anlatan bir sözdür. Burada huydan kasıt, kişinin karakteri haline gelmiş davranış kalıpları ve alışkanlıklardır. Peki, gerçekten insanın davranışlarını ve alışkanlıklarını bırakması imkânsız mıdır?…

Alışkanlıkların Hayatımızdaki Gücü

Hayatın anlamı içerisinde kendimizi ve manevi konumumuzu alışkanlıklarımızla açık ederiz. Düzenli ve sürekli olarak tekrarladığımız davranışlar alışkanlıklarımızdır. Öğrenerek hayatımıza dahil olan iyi ve kötü alışkanlıklar bir nevi karakter ve kişiliğimizi de şekillendirir.…

Ramazan Gibi Kutlu Bir Ay

Herkes Ramazan ayının kutsallığını bilir. Ben, halkımızın yaza ve tatile hazırlandığı şu günlerde, bir başka kutsal aya dikkati çekmek istiyorum. Biz Müslümanlar için Zilhicce de Ramazan gibi, çok müstesna, çok değerli ve…

Editörden

Saygıya en lâyık ay olduğu bildirilen Zilhicce ayı[1] ve hicrî yılbaşı olan Muharrem ayında hayatımızı daha kaliteli yaşamak adına “Alışkanlıkların Gücü” konusunu ele aldık sizler için. Üzerine kitaplar yazılan, videolar paylaşılan bir…

Kalpte Mahremiyet

Mahrem, Arapça “h-r-m” (haram) kökünden türetilmiş, helal olmayan, yasaklanan şey anlamına gelen bir kelimedir. Sözlük anlamıyla bağlantılı olarak, bireyin özel alanını ifade etmek üzere mahrem/ mahremiyet kavramları kullanılır. Bu bağlamda mahremiyet kişiye…

Mahremiyet

Mahremiyet özel alanımıza ait olan, özel hayatımızın başkaları ile paylaşılmayan, gizli kalması gereken bölümü olarak tanımlanabilir. Vücudumuzun görünmesini istemediğimiz bölümleri, özel hayatımızın bizde kalması gereken anları, mahremiyetimizin önemli bölümleridir. Mahremiyet sadece bize…

Mahremiyet Eğitimi

Mahremiyet eğitimi, çocukların kendilerini yönetme becerilerini geliştiren zihinsel ve duyusal bir eğitimdir. Bu eğitim sayesinde çocuklar 3-4 yaşlarından itibaren hem kendilerinin hem de diğer kişilerin özeline saygı duymayı öğrenirler. Ayrıca temel davranış…

En Mahrem Alanımız, Ailemiz

Aile, toplumumuzun en küçük yapı taşı ve neredeyse insanlık tarihi kadar köklü geçmişi olan bir kurumdur. Ailemiz köklerimizdir, bizi büyütüp besler, bu dünyaya tutunmamıza vesile olur. Hepimizin bildiği üzere ilk terbiye ve…

Seyirlik Aileler

Aile ocağımız, güven duygumuz ile ilk temas ettiğimiz mekanlardır.  Bu ocak içerisinde ısınır, olgunlaşır, güvenmeyi ve güven vermeyi burada tecrübe ederiz. Bu yuva, adeta sevme ve güvenme sanatının mekânsal kurgusudur. Bu yönüyle…

ABONE OLUN

BÜLTENLER