Allah Sevgisi -1

 d5qs9a9

Allah (cc ) kullarına muhabbet ve şefkatiyle  kendi muhabbetini teşvik etmiş ve onları müjdeleyip, onu kazanmanın yolunu göstermiştir. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de azametiyle buyurmuştur :

“ Muhakkak Allah insanlara çok şefkatlidir.” ( Hacc suresi; ayet:65 )
“ Allah onları sever, onlarda Allah’ı severler.” ( Maide suresi; ayet:54 )
“ Gerçekten Allah takva sahiplerini sever.” ( Al-i İmran suresi ayet:76 )
“ Gerçekten Allah, adaletlileri sever.” (Maide suresi; ayet:42 )
“ Aranızda bir sevgi ve merhamet yarattı” ( Rum suresi; ayet: 21 )
“ Gerçekten benim Rabbim çok merhametli çok sevgilidir.” ( Hud suresi; ayet: 90 )

Bunlar gibi pek çok ayet bize yol gösterir. Kudsi hadislerinde de şöyle buyurmuştur:
Ey âdemoğlu! Eğer sevgimi istiyorsan kalbinden dünya sevgisini çıkar. Sevgimi ve rızamı dünyayı terk etmekte ara. Bana yönel ki, sana kâfi geleyim. Ey âdemoğlu! Bana hizmet et; zira ben bana hizmet edeni severim. Ey âdemoğlu! Sevgimi, isteyenlere vacib kıldım. Cennetim itaat ve ibadet edenler içindir. Zikrim zikredenler içindir. Kifayetim tevekkül edenlere mahsustur. İhsanım şükredenlere aittir. Rahmetim, iyiler için, dostluğum da arifler içindir. Bense, özellikle sevenler içinim. Ben bir kulu sevdiğim zaman, onu belalara çarptırırım ki beni çağırsın. Zira onu sevdiğim gibi sesini de seviyorum.
Ben sevenin sevgilisiyim. Beni kalpten seven hiç bir kul yoktur ki, onu kendime kabul etmiş olmayayım!

Kâinatın efendisi şöyle dua ettiler : “Allah’ım bana sevgini bağışla ve sana yakın olanların sevgisini de “Yine Allah’ım, sevgini, canımdan, gözümden, kulağımdan, ailemden, malımdan her şeyden daha sevgili yap. “
“Allah’ım senden kazâna rıza, sana kavuşma şevki ve yüzünü görme lütfunu istiyoruz. Ey acıyanların en acıyıcısı bize acı.” diye dua ettiler.

Allah sevgisinin hakikati, tamamıyla O’na yönelmektir. Muhabbet, ne ihsanla fazlalaşır; ne de cefa ile eksilir. Zata muhabbet, O’nun sıfatlarında fani olmak ve rızası yolunda hayatı feda etmektir.

Muhabbet, yüzünde ve arkasında sevgiliye hep muvafakat etmek, O’nun istediği gibi davranmaktır. ALLAH sevgisi, O’nu zikretmekle dostluğunda daimi olarak kalmaktır. Allah sevgisi, O’nu tanıyıp bilmektir. Dostluğuyla huzur bulmaktır. Muhabbet, ne rağbetten ne de korkudan olur, Muhabbet bir güzel şeydir ki, ondan hiç kimseye zarar gelmez. Zira Allah sevgisine kavuşan kötülük dairesine asla uğramaz. Muhabbet, sevgiliden başka her şeyden, seveni sağır, dilsiz ve kör eder. Kim, Mevla’sına nimetleri için muhabbet kıldıysa, ona bir bela gelse sevgisi yok olur.

Şöyle naklolundu: Bağdat’ta bir topluluk Şeyh Şibli’yi ziyaret için kapısına vardıklarında, Şibli onlara “Siz kimlersiniz? ” diye sorar. Onlar da “Bizler seni seven dostlardanız” derler. Şibli, hemen onlara taş atmaya başlar. Böylece herkes ondan kaçar. Yalnızca onu sevenlerden ikisi kapısından ayrılmazlar. Şibli, kaçanlara sitem ederek size ne oldu ki benden kaçıyorsunuz? Eğer siz benim sevenlerim olsaydınız taşımdan kaçar mıydınız? der.
Ve o iki sevenine de muhabbetle hitap ederek, benim dostum ancak sizsiniz, taşıma tahammül ettiniz. Öyleyse hususi sohbetlerime liyakat kazandınız der.

Allah sevgisinin nihayeti yoktur. Kâinatın Efendisinin ruhaniyetlerine dair bir işareti erenlerden biri bir vak’asında görüp ondan özür dilemiştir ki, ALLAH sevgisi, senin muhabbetinden beni meşgul etti diye. Bu sözden, o ruhaniyet tebessüm edip buyurdu ki: Ey mübarek, her kim muhabbetullah mertebesine ulaşmışsa, o şüphesiz bize muhabbet kılmıştır, onun için o saadeti bulmuştur. Sadık aşık odur ki, sevgilisinden ona her ne gelirse, onunla zevk ve haz duyar. Herkesin kıymeti kendi gönlünün himmetidir. Şu halde himmeti dünya olanın kıymeti şehvet, himmeti ahiret olanın kıymeti Cennet ve himmeti ALLAH SEVGİSİ OLANIN KIYMETİ SONSUZ VE UÇSUZ BUCAKSIZDIR. Muhabbet gönlün meylidir ki, halkın öğretmesi ile değil, ancak, Hakk’ın vergisiyledir. MUHABBET, KALB İLE BİRLİKTE OLAN BİR VASIFTIR Kİ, HERKESE GEÇİCİDİR.

Gönülde sevgi ve şefkat Rabbani bir ilhamdır. Buğz, düşmanlık da şeytanın vesvesesidir. Zira muhabbet ve şefkat Mevla’nın sıfatı, buğz ve adavet de şeytanın sıfatıdır.

Ayşe Rabia