Ali İmran Suresi / 18.Ayet

Allah kendisinden başka hiçbir ilâhın olmadığına şehâdet etmiş (bildirmiş)tir. Melekler ve “adaletli” ilim sahipleri de (bu gerçeğe iman ve ikrar ile şehâdet ettiler). O’ndan başka ilâh yoktur. O, mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibidir.
Ali İmran Suresi / 18.Ayet