Aileyi Güçlendirme ve Eğitim Platformu Panelleri | Kadın ve Aile

Aileyi Güçlendirme ve Eğitim Platformu Panelleri

Arifan Kadın ev Aile Kuruluşları Dayanışma Derneği öncülüğünde kurulan Aileyi Güçlendirme ve Eğitim Platformu İstanbul Panellerine başladı.

Toplumsal değişimle birlikte ailenin yapısının korunması ve değerlerin nesillere aktarımının sağlanması önemini arttırmakta. Aileyi Güçlendirme ve Eğitim Platformu, mutlu ailelerden oluşan bir toplumda bireyin, ailenin ve toplumun değişime hazırlıklı olması, değerlerin güçlendirilmesi için gerekli altyapının sağlanmasına katkıda bulunmak çalışmalar yapılmak üzere kuruldu.

Platformun ilk paneli 28 Nisan Salı günü Zübeyde Hanım Kültür Merkezinde “Aileyi İlgilendiren Kavramlar Üzerine  Yeniden Düşünelim” ana başlığında yapıldı.

İlk Panel olması münasebeti ile Arifan Kadın ve Aile Kuruluşları Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Arife Karatekin açılış ve tanıtım konuşması yaptı.

Dr. Firdevs Kara moderatörlüğünde gerçekleştirilen panele İlahiyatçı Fahrunnisa Nur ve Psikolog Tuba Erdönmez Yıldırım panelist olarak katıldılar.

Panelden konuşulan konulardan önemli notları sizlerin de istifadenize sunuyoruz.

 

İSLAM’DA AİLE İLE İLGİLİ ÖNEMLİ KAVRAMLAR (İlahiyatçı Fahrunnisa Nur)

İnsanı, eşleri ve evliliği Kur’an ayetleri ile yeniden tanımak

Kan yoluyla ya da evlilik yoluyla kurduğumuz bağları korumak tıpkı namaz, oruç gibi bir ibadettir.

Evlilikle ilgili  Rum Suresi 20-27 ayetlerde meveddet ve rahmet kelimeleri üzerinde durulmuştur. Meveddet; eşler arasındaki sevgi, cazibe manasına gelmekte bu cazibe yıllar içinde azalabilmekte ancak rahmet denilen merhamet, acıma manasına gelen kelime aslında eşler arasında yıllar içinde gelişen duygusal ilişkiyi ifade etmekte, zamanla artması evliliğin gücünü göstermektedir. Bu ayetlerde geçen Rab kelimesi Allah’ın kullarını terbiye etmesi anlamını taşımaktadır.

Nisa Suresi 34. Ayette ‘kavvam’ kelimesinden bahsedilmekte bunun ‘tam erkek’ diyebileceğimiz kadını koruyan, kollayan ve ihtiyaçlarını gören, ailesine hizmet eden adam olarak algılandığında bu erkeklerin kadınlar üzerine hakim olduğu ortaya çıkmaktadır. Bir topluluğun seyyidi aslında o topluluğa hizmet eden olduğuna göre erkeğin, ailenin hakimi olabilmesi için bunu hak edebilmesi için ailesine hizmet etmesi gerekir. Çünkü hakimiyet alınan sorumluluk kadardır.Ailenin kazancı erkeğe aittir ve kadın korunmaya muhtaçtır. Erkeğin yaratılıştan gelen bir üstünlüğü vardır. Eğer erkek sorumluluklarını yerine getirmiyorsa hakimiyet hakkı da yoktur.

Kadınların da üstüne yüklenen sorumluluk kocanın emrine itaat ve kocasının sırlarını, malını ve onurunu korumaktır.

Nisa Suresi 36. Ayette Allah’a şirk koşmamak, ana ve babaya ihsan,  akraba, yetim, yoksul, komşu ve yakın arkadaşa ihsandan bahsedilir. Buradaki yakın arkadaştan biri de eştir.

 

MODERN TOPLUMDA DEĞİŞEN AİLE KAVRAMLARI (Psikolog Tuba Erdönmez Yıldırım)

Eşler arasında sevgi ve muhabbetin gelişebilmesi için iyi bir nefis terbiyesi ve gururun terk edilmesi gerekiyor. Saygının gelişebilmesi için de eşimizin saygı duyduğu kişilere mesela ailesine karşı bizim de saygı duymamız, eşimize sadece ismi ile değil de mesela ‘Ali Bey’ şeklinde hitap etmemiz faydalı olur. Eşimizi bizim bir parçamız ya da devamımız şeklinde değil ayrı bir insan olarak görmemiz böyle davranmamız gerekir. Ailede idare eden taraf kadın olmalıdır. Erkekler durumu idare etmeyi pek beceremezler. Aile içinde gıybet ve su-i zandan uzak durmalı, gerekirse saf rolünü oynamalıdır. Bazı şeylerin farkında olduğu halde fark etmiyormuş gibi davranmak olayları büyümesini engeller.

Alınganlık boş insanların işidir. Çevresinden çabuk alınan her şeye kırılan kişilerin kendilerini meşgul etmeleri mesela dernek faaliyetleri içine girmeleri, boş şeyler düşünmelerini engeller. Tasavvufta hem kırmamak hem de kırılmamak vardır. Bu aslında insanın derecesini de gösterir.

İyi ilişkiler insanı tedavi eder.

Nureddin Hocamızın sözü ‘Erkek evde kral gibi hissetmek ister’.

Çocukları emanet olarak görmeliyiz, sahibi gibi davranmamalıyız.

Sorumluluklar yerine getirilmezse karşı taraftan göreceğimiz saygı da azalır.

Ailede belli bir disiplini kurmalı ( yemek saati v.s), eşimizin önem verdiği şeylere biz de dikkat etmeliyiz. Mesela Müslüman olmuş Amerikalı bir bayan eşi boğazına düşkün olduğu için onun sevdiği yemeklerin tariflerini alır, özenerek o yemekleri yapar, ama gücünün yetmediği noktada da durmayı bilirdi.Mesela eşi sık sık Türkiye’ye geldiği halde çok yorulduğu için bazen ona eşlik etmeyebilirdi.

Evlilikte sabır en önemli kavramlardan biridir. Haklıyım diye hakkının peşinde koşmamak bir sabırdır. Sabır çok değerli ve sevaplı olduğu halde tam hakkını veremiyor ve sabredemiyorsak, olayları biriktiriyorsak bir uzmandan yardım almalıyız. Hiçbir zaman olayları ertelememeliyiz. Aslında her şey geçicidir, bu da bitecek diye bakmak gerekir.

Bazı şeyleri asla normalleştirmemeliyiz. Bunların başında internetteki karşı cinsle olan sohbetler geliyor. Bu yüzden yıkılan çok yuvalar var. Mahremiyetin ortadan kalkması, kadın ve erkeğin karışık oturması da asla normal görülmemeli. Biz farkında olmadan erkek diğer kadınları eşi ile kıyaslayabilir ve evlilikte sorunlar oluşabilir.