Aile Hayatı

adsız

“Ümmetimin en hayırlısı hanımlarına en iyi davranandır.” diyen sevgili Peygamber Efendimiz (sav), ailenin reisi olan Müslüman erkeğin hayırlısının, annenin çocuğuna lûtuf ve merhameti gibi hanımını okşayan, ona acıyan lütfeden, tatlılık ve yumuşaklıkla muamele edenler olduğunu belirtir.

Bunlardan her birine her gün  sabredici ve sevabını Allah-u Teâlâ’dan bekleyici oldukları halde Allah yolunda cihat ve gazada ölmüş yüz şehit sevabı verilir.

Kadınların en hayırlısı, iyisi Allah-u Teâlâ indinde günah olan şeyden başka kocasının istediği her şeyde, onu memnun ve mesrur eden, eşine iyilik yapanlardır.

Böyle olan kadınların her birine günde sabreden ve sevabını Allah-u Teâlâ’dan bekleyerek, Allah yolunda harp edip ölen bin şehit sevabı verilir. Erkek hanımına, hanımda ona baktıklarında Allah ( cc ) onlara rahmet nazarı ile bakar ve ellerini ellerine aldıklarında günahları parmakları arasından dökülür gider.

Ayrıca evlilikte dört s olmalıdır, nedir bunlar? Sevgi, saygı, sadakat ve sabır.

Yuva sahipleri, aile reislerini ele alalım. Kaç aile reisi, aile fertlerinin ahiret saadetini sağlamak için onlara dinlerini, imanlarını, İslam ahlâk ve terbiyesini öğretmek görevinin Allah cc tarafından kendi omuzlarına yükletildiğinin şuurunda? Kaç tanesi bu görevi başarıyla yapmakta? Kaç tanesi hanımına, çocuklarına zulümden uzak?

Kadınları ele alalım. Bugün kaç kadın İslam’a uygun davranıyor ve giyiniyor? Meselâ sevgili Peygamberimiz birçok hadis-i şerifinde kadının beyine itaat etmesini tavsiye buyurur da, bugün kaç kadın ibadet şuuru ile eşine böylece hürmet ve itaat eder? Birçok evde isyan inat, çekişme, kibir, gurur devam eder durur. Sonunda bakarsınız incir çekirdeğini doldurmayan sudan sebeplerle yuvalar yıkılmış, çocuklar perişan olmuş.

Evlatları ele alalım. Bu gün kaç evlat, ana babasına hürmet, izzet ve hizmet etmesinin, kendisinin cennete girme sebebi olacağı şuuruna sahip, büyüklerine saygılı küçüklerine müşfik?

Evlilik hayatımızda Allah (c.c)  nin hangi ismine ayna oluyoruz?
Evet, eşinizi sevin, hem de çok sevin ki, ” Vedud ” ismi, tecelli etsin üzerinizde.
Onun acılarını yüreğinizde hissedin, dertlerini dert bilin. Ne kadar şefkâtli ve merhametli olursanız Cenab-ı Hakk’ın ” Rahman ve Rahim ” isimlerine o kadar çok ayna olursunuz.
Eşiniz hoşunuza gitmeyen bir davranışta bulunduğunda günlerce ona karşı kin tutmayıp, her fırsatta yüzüne vurmayarak affedin ki, ” Gaffar” ve “Gafur ” ismi ayna olsun.
İşlediği kusur ve hatalarını başkalarına şikayet ederek anlatmak yerine örtün ki, ” Settar ” ismi ayna olsun.
Eşinizin hak ve hukukunu koruyup gözetin ki ” Müheymin ” ismi ayna olsun.
Fedakâr olun. Bunun karşılığını eşinizden ziyade Allah’tan bekleyin, ona lütuflarda bulunun ki “Latif ” ve ” Vehhab ” ismi ayna olsun.
Onun mutlu olmasına engel olmak yerine, mutluluk yollarını açın ki, ” Fettah ” ismi ayna olsun.
Gücünüz nisbetinde cömert davranıp  eşinizi tek kuruşa hasret bırakmayın ki ” Eş Şekür ” ismi size ayna olsun.
Kulağınızı şikâyetlerine tıkamayın ” Bana ne, o senin problemin ” diyerek sıkıntılarından kaçmayın. Sözlerini işitin, şikâyetlerini duyun, isteklerini yerine getirin ki, “Semi ” ismi ayna olsun.
Çaresizliğini görmemezlikten gelmeyin. Sevinçlerini, kederlerini ve ihtiyaçlarını görün ki, ” Basir ” ismi ayna olsun.
Benim sıkıntım benim başımdan aşıyor. Birde senin sıkıntılarınla mı uğraşayım? demeyip onun sıkıntılarından haberdar olun ki, ” Habir ” ismi ayna olsun.
Olumsuz bir davranışı karşısında hemen ” Sen zaten hep böyle yanlış yaparsın ” diyerek yargılamakta acele etmeyin yumuşak davranın ki, “Halim ” ismi ayna olsun.
İstemeden hep verici olun ki “Kerim ” ismi ayna olsun.
Sorularını cevaplayın, ihtiyaçlarını yerine getirin ki, ” Mucib ” ismi ayna olsun.
İşten gelir gelmez televizyonun karşısına geçip oturmayın. Kafanızı gazeteye gömmeyin, eşinizle candan dost ve arkadaş olun ki, “Veliyy ” ve “Enis ” ismi ayna olsun.
Eşinizin bir gömleğinizi ütülemesinden, sevdiğiniz bir yemeği yapmasına kadar, aman canım bu senin görevin, zaten yapmak zorundasın demek yerine yaptığı iyilikleri takdir edip teşekkür edin ki, ” Hamid ” ismi ayna olsun.

İslâm, aileyi  korumayı, nesli korumayı hedef almıştır. Onun için aile düzeni vardır. Allah’a sonsuz hamdü senalar olsun ki bize İslam’ı nasip etti. Bizi Müslüman olarak yaşattığı gibi, Müslüman olarak iman-ı kâmille şu  hayat imtihanını tamamlayıp huzuruna sevdiği razı olduğu kul olarak gidenlerden, cennetiyle cemaliyle müşerref olanlardan eylesin. Peygamber Efendimize cennet-i  a’lâda komşu eylesin.

Ayşe Rabia

M.Es’ad Coşan külliyatından istifade edilmiştir.