Fıtır ve Sadaka Taşları

Dünya değerleri arasında kıymetsiz bir küçücük adımı, mesafelerce kurbiyyet ile ödüllendiren, cahillere hilimle davranan, her hali hatta taati bile hatadan müteşekkil kullarını dahi ilhamlarıyla şad eden, hüküm ve hikmet sahibi Allah’a hamd…

Kur’an’ı Anlayınca

O’nu anlayınca hayat güzelleşir. “Hayır, öyle değil; kim muhsin olarak özünü Allah’a teslim edip (şirk karıştırmadan O’na iman ve itaat eder)se onun mükâfatı Rabbi katındadır, onlara korku yoktur, onlar üzülecek de değillerdir.” (Bakara…

Dualarımız ve Divan Edebiyatı

Arapça bir kelime olan dua, “çağırmak, seslenmek, istemek, yardım talep etmek” manalarında olup kültürümüzde “yakarış, Allah’a yalvarma, yakarış için söylenen dinî metin” gibi anlamlara gelir.[1] İnsan fıtratındaki inanma ihtiyacı, onu yaratıcısıyla irtibatlı…

Esmâü’l Hüsna ile Yöneliş

Dua kelimesi, “çağırmak, seslenmek, istemek; yardım talep etmek” mânasındaki da‘vet ve da‘vâ kelimeleri gibi masdar olup, “küçükten büyüğe, aşağıdan yukarıya vâki olan talep ve niyaz” anlamında isim olarak da kullanılır. Ayrıca Allah’a…

Düşünmek, İstemek, Dilemek

İslâm dininde ‘niyet’ çok mühimdir; ameller niyetlere göredir, yapılan işler, faaliyetler, ibadetler hep, yapılış niyetine göre değerlendirilir: İyi niyetle, hayırlı maksatla yapılmışsa yapan ecir ve sevap kazanır; hatta hayırlı bir işi kul…

Editörden

“Ey Allah’ım; Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl, bizi Ramazan’a kavuştur.” duası ile bizleri Şaban ayına ulaştıran Rabbimize şükürler olsun. Bu kıymetli günlerin maneviyatından nasiplenmek isteği ile yeni sayımızda konumuzu “Ruha Şifa…

Duamız Olmasa

İnsanın bu dünyaya geliş gayesi yaratıcısına kulluk etmesidir. [1] Kulluk, kulu olunan varlığın hükmü altına girmek ve dolayısıyla ondan çok daha aciz olduğunu, her konuda ona muhtaç olduğunu kabul etmektir. Yaratıcısının hükmü…

Duanın Koruyucu Ruh Sağlığı Açısından Önemi

Yaradılışla başlar sığınma ihtiyacı… İlk yıllar annedir bağlanılan, her gereksinimi karşılayan. Ardından babadır koruyup kollayan… Ama zaman geçtikçe yetmez olur hiçbiri. Daha büyük ve sonsuz bir kuvvettir ihtiyaç duyulan. Ve duadır insanı…

Edebiyat ve Yakarış

“Dua, dua, eller karıncalanmış; Yıldızlar avuçta, gök parçalanmış. Gözyaşı bir tarla, hep yoncalanmış…   Bir soluk, bir tütsü, bir uçan buğu; İplik ki, incecik, örer boşluğu.”   (Necip Fazıl, Zindan’dan Mehmed’e Mektup)…

El-Mucib (cc)

Dilek ve dualara karşılık veren. Dua edene yakın olduğu ve kullarının duasını işittiği için icabet eden demektir. Hatta kendisine seslenilmeden de ikram eder. Daha yakarışta bulunmadan, lütfu ve keremiyle verir. Bu vasıfları…