25. Sayı / Editörden | Kadın ve Aile

25. Sayı / Editörden

Âlemlere rahmet olarak gönderilen ve kendisine itaatle rahmete kavuşturulacağımız Allah Rasulü: “Ümmetimin seçkinleri, çok oruç tuttukları için ve çok namaz kıldıkları için değil, herkese karşı temiz kalpli, cömert ve merhametli davranmak sayesinde Cennet’e girerler.” buyurmuşlar.

Rabbimizin esirgemesinden nasibimiz olsun istiyorsak merhamet sahibi olup başkalarının kusurlarını örtücü, affedici olmak durumundayız. Hatta merhametimiz sadece insanları değil bütün canlıları kuşatıcı olmalı. Bunun için değil mi ki, tasavvuf yolunda mürşid-i kâmiller, talebelerinin kanadı kırık kuşların bakımıyla ilgilenmelerini istemişlerdir.

Cüneyd-i Bağdâdî’ye; “Tevâzu nedir?” diye sorulduğunda: “Şefkat ve merhamet kanatlarını (ana kuşun yavrularını koruyabilmek için üzerlerine germesi gibi) mahlûklar üzerine germen ve herkese karşı yumuşak davranmandır.” cevabı da yukardaki ifadelerle örtüşmekte.

Yüce Kitabımızda, yaşarken neyi, nasıl yapmamız hususunda birçok yönlendirme, bilgilendirme vardır. Dua konusunda olduğu gibi. Beşer olarak hata yapabileceğimiz, bununla nefsimize zarar vermiş olacağımız ve böyle bir durumda derhal tövbe edip affedilmek için yalvarmamız gereği hatırlatılmıştır. Böyle davrananların bağışlanacağı da eklenmiştir. Peygamber duaları ile Rabbimize nasıl yalvarmamız gerektiği de öğretilmiştir. Aciz olan biz kullar, sonsuz kudret sahibi Allah’a yönelip her sıkıntımızı, müşkülümüzü O’na arz edebilsek hayatımızda çok şeyin değiştiğini göreceğiz. Kolay değil belki! Ama bu yolda gayrete gelmek lazım.

Necip Fazıl, Reis Bey adlı eserinde ne güzel ifade etmiş: “Göklerin merhamet dolu olduğuna inanıyorum. Biz ise nefsimizin beton çatısını tepemize dikmiş yaşamayı öğreniyoruz. Merhamet… Âlem bu temel üzerinde. Eğer toprağa, tohuma hatta kire, lekeye merhamet olmasaydı, su olur muydu? Rengi merhamet, sesi merhamet, pırıltılı, şırıltılı su. Ne duruyorsunuz? Sökün sahte su borularını. Ev ev merhamet şebekesi kurun. Tepelerinizdeki çatıları da yıkın. Göklerle temasa geçin. O zaman göreceksiniz ki acı su borularından kendi kendine tatlı su akacak. Ve başlar üstünde güneşe yol veren kubbeler yükselecek.”

Bu bültenimizde Hz. Peygamberin merhamet eğitimini sizlerle paylaşacak, duanın psikolojik boyutuna değinecek, çocuklarda merhamet eğitimi, çocuklarda dua eğitimi, dua ve sabır diyeceğiz. Duanın insan üzerindeki etkisi ve daha birçok başlıkla bültenimizi istifadenize sunacağız.

Allah Rasulü’nün duası son sözümüz olsun, okuyan herkes için kabul olsun: “Ey Allah’ım, kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan ve gözümüzü hıyanetten arıt. Şüphesiz ki Sen gözlerin hıyanetini ve kalplerin gizlediğini bilirsin. Allah’a hamd ile (O’nu noksan sıfatlardan) tenzih ederiz. Ey Allah’ım, günahlarımızı yarlığa, rızkımızı bollaştır, huyumuzu güzelleştir, kazancımızı temiz kıl, bize verdiğin rızıktan dolayı bizi kanaatkâr kıl, vermediğin şeye nefsimizi sürükleme. Sen bizden razı oluncaya kadar bizi dünyadan çıkarma. Ey Merhametlilerin en merhametlisi, bize rahmetinle muamele et.” ÂMİN