14. Sayı / Editörden

editör-6

İyi ile kötünün mücadele ettiği şu yeryüzü iyilerin hâkimiyeti ve nefsimizin de, değişimi gerçekleştirecek hal ve davranışları benimsemesi ile iç huzuruna ulaşılacaktır. Bu, dünyada iken cenneti yaşamak demektir.

Bütün yaratılmışlar gibi insanoğlu da birçok yönden değişime uğruyor.  Düşüncelerimiz değişiyor. Hayat tarzımız değişiyor… Kimileri geçici lezzetler ve zevkler uğruna nefsine yenik düşerken kimileri de dünyayı elinin tersi ile iterek değişimi gelişime dönüştürüyor. Hangi yaşta olursak olalım kendimizi yeniden keşfedip olumsuz yönlerimizi ve içimizdeki engelleri fark etmek ve aşmaya çalışmak, kişiliğimizin olumlu yönde geliştiğinin, kendini tanımak adına atılan adımların bir göstergesi olacaktır. Değişim öncelikle kendimizde başlamalı tabii. Sevdiklerimizde de bu değişimi en iyiye dönüştürme çabası, gayretlerimizi daha değerli kılacaktır. Kamil insan olma yolundaki bu değişim, ebedi mutluluğu kazanma adına ne kadar da olumlu bir gelişmedir.

Efendimiz de(sav) “İki günü eşit olan ziyandadır.” derken değişim ve gelişime işaret etmekte değil midir? Zaman içinde birçok şey değişir; o nedenle Hz. Ali: “Çocuklarınızı yaşadıkları zamana göre yetiştirin.” demiştir. Dünya dahi daima genişleme şeklinde bir değişim yaşamaktadır. Demek ki zamanla değişen çok şey var. Ancak değişimin adresini iyi belirlemek, tekamüle giden yola girmek lazım.

Bu bültende ayetler ışığında değişim ve gelişime bakacak, teknolojinin gelişimi ile başlayan kültürel değişimden, bunun sosyal hayatı nasıl etkilediğinden, gerçek dünyada gerçek olmayan araçlar yardımıyla sosyalleşildiğinden! sosyalliğin bu yeni ve farklı şekliyle hayatımızdaki yerinden, en etkin değişim yollarından biri olan bilgi sahibi olmaktan yani okumaktan, direnç psikolojisinden bahsedip Ebu Süfyan(ra)’ın, Necip Fazıl’ın hayatlarındaki değişime değineceğiz. Kâinat Kitabında Değişim diyeceğiz. Bir değişimin hikâyesini sizlerle paylaşacağız. Bilim ve teknolojideki değişime değinecek vahiy öncesi ve sonrasındaki sosyal hayatta meydana gelen değişim ve gelişimlere birlikte bakacağız. Dikkatinizi çekeceğini umduğumuz diğer yazılarımızla sizlerle olacağız.

”Biz şüphesiz (her şeyimizle) Allah’a aitiz ve (sonunda) yine O’na döneceğiz.“ şuuruyla gelişimimize ve tekâmülümüze vesile olacak değişimler yaşamak ümidiyle…