12. Sayı / Editörden | Kadın ve Aile

12. Sayı / Editörden

DSC_2191

Kendisiyle amel edilmesi en büyük şeref olan, geride bırakılabilecek en güzel miras, erkek ve kadın her Müslümana farz olan ilim ve peygamber varisleri âlimler konusu ile 12. bültenimizi istifadenize sunuyoruz.

Ömür kısa, ancak ilimler çeşit çeşit. Hepsini öğrenmekse ne mümkün! Ancak Hz. İbrahim ateşler içinde iken onu kurtarmak için su taşıyan karınca misali, beşikten mezara kadar anlayışı ile yeter ki o yolda olalım diyoruz. Bunun için de vakti nakit bilip her anımızı ganimet bulmuşçasına değerlendirmeli, tasavvufi karşılığı ile ibnü’l vakt olmalıyız diye düşünüyoruz.

Cenab-ı Hakk’ın ilim sahibi olduğunu, gizli ve açık her şeyi bildiğini biliyor ve O’nun ilim sıfatından nasiplenenlerden olmayı diliyoruz. İlimle kuvvet sahibi olacağımızı, hakikate ulaşabileceğimizi, dünya ve ahiretimizi mamur edebileceğimizi de biliyoruz. Şeyh Sadi de tasdik eder bizi ve: “ Her kim bilgili ise kuvvetli olur.” der.

Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Hz. Osman ne demiş bakalım: “Öyle bir binektir ki, üzerine binen zelil olur, arkadaşlık yapan yolunu kaybeder.” Zira İslam fıtratı üzere yaratılmış insan cehaleti sebebiyle her türlü kötülüğü işleyebilir.

Her anını ilme adamış, Allah’ın dini yaşansın, her yere yayılsın, hayatlarımız onunla anlam bulsun diye bu yolda nice sıkıntılara katılan güzel insanlar var. Öyle ki ilim talebi için yola çıkanın dönünceye kadar Allah yolunda olduklarını bildiklerinden ömürlerini ilme adayan âşıklar var. Lokman (as) oğluna: “Oğlum, âlimler meclisine devam et. Bahar yağmuru ile yeri yeşillendiren Allah, hikmet nuru ile de mü’minlerin kalbini aydınlatır.” demişler.

Efendimiz(sav) iki kimseye gıpta edileceğini belirtiyor:

– Allah’ın kendisine ihsan ettiği malı Hak yolunda harcayıp tüketen kimse,

– Allah’ın kendisine verdiği ilimle yerli yerince hükmeden ve onu başkalarına da öğreten kimse.

İlmin kapısı Hz. Ali’nin sözleri, Efendimizin sözleriyle ne de uyuşmakta: “İlmiyle amil olmanın süslediği, güzelleştirdiği ilim, ne güzel bir ilimdir.”

Bültenimizde ilimden, âlimlerden, ilmin ve âlimin hayatımızdaki yerinden paylaşımlarda bulunacak, “Ne tatlıdır ilim ağacında meyve” diyeceğiz. Röportajımızı, edebi eserleri paylaşacak, “Âlimin Üstünlüğü Tartışılmaz” diyeceğiz. Mevlana ve Yunusca bakmaya çalışacağız. Dileriz ki kabınızı dolduracak güzelliklerle buluşursunuz.

İlim için sahili olmayan bir deniz olduğu söylenmiş. Hangi sahilde dolaşmak ise bizlerin elinde olsa gerek. Kadinveaile.com olarak bizler, insanlar arası sevgi, dostluk, yardımlaşma ve kardeşlik duygularını eğitimle yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla bir seneyi tamamlamış oluyoruz. Rabbim ayaklarımızı dini yolunda sabitlesin.

Yeni bültende buluşmak ümidiyle hoşça bakın zatınıza…